Meer fietsers, dus bredere fietspaden. Maar daarmee alleen red je het niet

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-06-2021
Bestaan er snelheidsremmende voorzieningen die alleen brommers afremmen? Werken ribbelmarkeringen? En zijn zogenaamde botsvriendelijke paaltjes echt veilig? Enkele van de vragen die spelen rond het ontwerp van het fietspad van de toekomst. Wie het weet, mag het zeggen!

drukfietspad-(1).jpgWant dat de groeiende stroom fietsers op het fietspad vraagt om extra maatregelen is onomstreden. Het gaat dan onder meer om de vraag welke voertuigen je wel of niet toelaat op het fietspad, maar ook om de dimensionering en de overige voorzieningen van een fietspad. Daarover is al volop discussie gaande en dat heeft ook al geleid tot concrete suggesties, bijvoorbeeld over de breedte van fietspaden. Maar er blijven nog veel vragen over. CROW-Fietsberaad heeft in een discussienota ‘Ontwerpaanbevelingen fietspad van de toekomst’ de belangrijkste punten samengevat. Want voordat de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en het ASVV kunnen worden aangepast, moeten wel zekerheid worden verkregen over de effecten van bepaalde aanpassingen.

De voorstellen voor aanpassing van de breedte van fietspaden in de richtlijnen, blijken bijvoorbeeld in de praktijk lang niet altijd haalbaar, zo klinkt uit het veld. Je zou meer rekening moeten kunnen houden met welke voertuigen met welke snelheden gebruik maken van het fietspad. CROW-Fietsberaad deed al eerder de suggestie om een labelsysteem in te voeren waarbij dergelijke zaken kunnen worden meegenomen in het bepalen van de noodzakelijke afmetingen. Kunnen wegbeheerders daarmee verder?

En wat is de invloed van markering op het - veilig - gebruik van een fietspad? Helpt een as-streep in het midden, en hoe breed moet kantmarkering zijn? En welke kleur om het voldoende te onderscheiden van bijvoorbeeld lichte verharding? Ook over bermen - als veilig uitwijkmogelijkheid - zijn nog de nodige vragen te beantwoorden als het gaat om draagkracht, nut van grasbetonstenen, enzovoort.

Er verschijnen ook nieuwe soorten wegdekken. Denk aan fietspaden met ingebouwde zonnepanelen of vervaardigd uit plastic. En zou het helpen om de herkenbaarheid van verschillende typen routes (e-bike, speed-pedelec, snelfietsroute) te verbeteren? Ook speelt de vraag of bijvoorbeeld maximale hellingpercentages zoals nu in de richtlijnen voorkomen ook toegesneden zijn op het toenemende aantal oudere fietsers.

Een aantal onderzoeken over voornoemde onderwerpen loopt al, nieuwe zullen gestart moeten worden. Inbreng van de vakwereld is daarvoor volgens CROW-Fietsberaad onontbeerlijk en reacties worden daarom zeer op prijs gesteld via fietsberaad@crow.nl.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer fietsers, dus bredere fietspaden. Maar daarmee alleen red je het niet

Scroll naar boven