Lopen en fietsen in beweegvriendelijke leefomgeving

 • Soort:Notities
 • Datum:29-05-2020
VNG, Tour de Force en CROW-KpVV hebben een inspiratiedocument uitgebracht om professionals handvatten te bieden voor het bevorderen van fietsen en lopen in het kader van de Omgevingswet.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Fietsen en lopen bieden oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen als parkeerproblemen, doorstroming en veiligheid. En voor sociale opgaven als het levensloopbestendig inrichten van wijken en het bevorderen van gezondheid. In Nederland en in het buitenland zijn steeds meer voorbeelden te vinden van dergelijke oplossingen. Voor verschillende thema’s laat dit document inspirerende voorbeelden zien van het stimuleren van een beweegvriendelijke leefomgeving.
   
  Zodra de Omgevingswet in werking is getreden hebben het Rijk, provincies en gemeenten omgevingsvisies en hebben gemeenten hun bestemmingsplannen en verordeningen omgevormd tot een omgevingsplan. Het doel van dit inspiratiedocument is om professionals van overheden en andere partijen zoals verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers, gezondheidsdeskundigen en lokale organisaties handvatten te bieden voor het benutten van de instrumenten die de Omgevingswet biedt voor het bevorderen van fietsen en lopen.
   
  Het inspiratiedocument laat de vertaling zien van beleidsdoelen naar de instrumenten van de omgevingswet die voor gemeenten het meest van belang zijn: de omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan. Enkele ideeën in dit inspiratiedocument zijn uitgewerkt tot teksten die je kan gebruiken in één van deze instrumenten, ter illustratie van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor het stimuleren van fietsen en lopen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Lopen en fietsen in beweegvriendelijke leefomgeving

Scroll naar boven