Investeren in OV en fiets heeft veel meer effect op de bereikbaarheid dan investeren in de auto

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-11-2019
Investeringen in het autonetwerk hebben maar een beperkt effect op de bereikbaarheid, vooral als de maximale capaciteit van het netwerk al is bereikt. Investeringen om de bereikbaarheid te vergroten met OV en fiets hebben aanzienlijk meer effect.

 • Dat stellen de onderzoekbureaus CE Delft en Move Mobility die in opdracht van onder meer de Fietsersbond en Milieudefensie de situatie in de regio’s Groningen-Assen en Tilburg hebben doorgerekend.

  Ze gebruikten daarvoor een nieuw verkeersmodel, dat meer rekening houdt met de uiteenlopende mogelijkheden van doelgroepen, zoals mensen met een relatief laag inkomen of mensen zonder rijbewijs. Ook is de fiets als voor- en natransportmiddel beter meegenomen en direct gekoppeld aan de dienstregeling van het OV-netwerk.

  Voor de regio Groningen-Assen laat dat een beeld zien waarbij voor grote delen van het autonetwerk de maximale capaciteit al is bereikt en de mogelijkheden voor het accommoderen van extra vraag zeer beperkt zijn.

  Investeringen om de bereikbaarheid te vergroten met OV en fiets hebben aanzienlijk meer effect (gemiddeld een factor 3 tot 4) dan investeringen in de auto. Bovendien is voor OV+fiets investeringen nog relatief veel laaghangend fruit te vinden om de bereikbaarheid te vergroten.
  Investeringen in fiets en OV leiden ook voor automobilisten tot positieve effecten omdat meer mensen zullen kiezen voor fiets en/of OV waardoor er ruimte vrijkomt voor automobilisten die geen alternatief hebben of willen gebruiken.

  Investeren in OV en fiets leidt in tegenstelling tot investeren in de auto ook tot een verbetering van de milieukwaliteit (minder emissies, minder geluid), tot lagere gebruikskosten, minder ruimtebeslag en positieve gezondheidsbaten.
  De CO2-emissies nemen met maximaal 5 tot 10% af. De NOx en fijnstofemissies met maximaal 4 tot 8%. Investeren in alleen fiets scoort op dat punt grofweg twee keer beter dan investeren in OV en fiets samen omdat het OV vooralsnog ook uitstoot veroorzaakt.

  De OV+fietsscenario’s zorgen wel voor een verslechtering van de verkeersveiligheid. En de effecten van ingrepen in de bereikbaarheid verschillen sterk per doelgroep. Het scheelt nogal of je in een auto van de zaak rijdt, of beschikt over een OV studentenkaart. Die verschillende uitkomsten bieden beleidsmakers de mogelijkheid om dat aspect beter mee te nemen in de besluitvorming, aldus de onderzoekers.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Investeren in OV en fiets heeft veel meer effect op de bereikbaarheid dan investeren in de auto

No data found
Scroll naar boven