Inhaaltechnieken fietsers

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Henrike van der Does & Karin Klein Wolt
 • Uitgever:VeiligheidNL
 • Datum:19-02-2019
 • Opdrachtgever:CROW-Fietsberaad
Rapportage met de resultaten van een verdiepend onderzoek naar het inhaalgedrag van fietsers, uitgevoerd door VeiligheidNL in opdracht van CROW-Fietsberaad.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het inhaalgedrag van fietsers: Op welke manier wordt er ingehaald, en wat gaat hierbij mis?
  De vragen hadden betrekking op hoe inhalen wordt ervaren in verschillende wegsituaties, welke acties worden ondernomen tijdens het inhalen en in welke situaties het mis gaat.
   
  Uiteindelijk zijn de volgende vragen beantwoord in het onderzoek:
  • Hoe vaak speelt inhalen een rol bij fietsongevallen?
  • Zijn er specifieke doelgroepen (qua leeftijd, type fietser etc.) te onderscheiden bij inhaalongevallen?
  • Wat is een gebruikelijke manier van inhalen
  • Hoe wordt inhalen of ingehaald worden beleefd door fietsers?
  • Wat vinden mensen prettig als het om inhalen gaat, denk aan afstand, geluid, lijnen op de weg etc.?
  • Wat zijn de meest voorkomende situaties waarin het mis gaat met inhalen?
  • Hoe kunnen ongevallen met inhalen voorkomen worden?
  Het percentage ongevallen waar inhalen een rol speelt is vrij laag, namelijk zes procent. De resultaten laten zien dat het inhaalgedrag van de meerderheid van de respondenten goed is. Inhalen of ingehaald worden gaat het meest mis wanneer er niet voldoende ruimte wordt gegeven of genomen en wanneer er een plotselinge actie wordt gemaakt. Ook geven de respondenten aan dat het met name onveilig is om in te halen/ ingehaald te worden door de drukte op de fietspaden (met veel verschillende types en snelheden). Dit zou voorkomen kunnen worden door de fietspaden breder te maken en te communiceren over het willen inhalen door middel van bellen of een ander geluid te maken. Volgens de respondenten zou door campagnes dit onder de aandacht gebracht kunnen worden.
   
  De problematiek rondom inhalen lijkt wat vaker een issue rondom 18-54-jarigen en vooral bij wielrenners. De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met wat er eerder is gepubliceerd over fietsongevallen. De problematiek voor inhaalongevallen is daarmee niet afwijkend van fiets-fietsongevallen.

Relevantie

Scroll naar boven