Geactualiseerde leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-11-2023
Platform Smart Mobility van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van de Leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility. Het platform heeft hiervoor samengewerkt met U Ned en Goedopweg om het toepasbaarheid van de leidraad te verbreden tot gebieden buiten de MRA.

In de Leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility - Duurzame mobiliteit in leefbare en bereikbare gebieden hanteert het Platform Smart Mobility de Trias Mobilica en het STOMP-principe. De Trias Mobilica bestaat uit drie stappen: eerst zoeken naar oplossingen om mobiliteit te voorkomen, dan het veranderen van mobiliteit door gebruik van gezonde en duurzame mobiliteit te stimuleren en tenslotte het verduurzamen van de resterende mobiliteit. Volgens het STOMP-principe hebben lopen en fietsen prioriteit in het ontwerp boven ov, MaaS en de privéauto. 
 
De leidraad beschrijft een gebiedsontwikkelingsproces dat bestaat uit vijf stappen: het opstellen van een mobiliteitsvisie, het opstellen van een Mobiliteitsprogramma van Eisen, het opstellen van een mobiliteitsconcept, het uitwerken van een exploitatieplan en de realisatie en exploitatie. Het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) is de kern van de leidraad en formuleert de kaders voor het toekomstig mobiliteitsaanbod in een gebied, zoals de concrete eisen en randvoorwaarden voor parkeren, deelmobiliteit en actieve mobiliteit. De leidraad geeft gedetailleerde informatie aan beleidsmakers over hoe het gebiedsontwikkelingsproces te doorlopen.
 
Het is de derde versie van de leidraad die het Platform Smart Mobility publiceert, de eerste twee versies verschenen in 2019 en 2021. Om de leidraad breder toepasbaar te maken zoekt het platform samenwerking met onder andere de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Geactualiseerde leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility

Scroll naar boven