Fitte werknemer levert werkgever meer op

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:09-06-2021
Als werknemers actief worden door naar het werk te gaan fietsen, is dat goed voor zowel de werknemer als de werkgever.

In opdracht van het programma Werken in Beweging voerde adviesbureau Decisio een literatuurstudie uit naar de invloed van bewegen op de gezondheid. Daar kwam uit dat mensen die nu nog weinig bewegen, een half uur langer leven per uur dat ze fietsen. Ze krijgen in theorie de helft van de fietstijd dus weer terug aan het einde van hun leven, aldus de onderzoekers. En als nu nog inactieve mensen meer gaan fietsen, worden ze per gefietste kilometer gemiddeld ongeveer 1 euro productiever. ‘Een kilometervergoeding van 19 cent is dus geen onkostenvergoeding, maar juist een heel interessante investering’, concludeert het bureau.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt een Rekentool die op de website van Werken in Beweging staat. Daarin worden vijf gezondheidseffecten onderscheiden: fitheid & arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim, medische kosten, ziektelast (aantal dagen die je leeft met chronische ziekten) en levensduur. De eerste twee komen ten gunste van een werkgever; de werknemer en de maatschappij profiteren van de andere effecten. Het gaat om een globale inschatting met als uitgangspunt een gemiddelde medewerker die relatief weinig beweegt.

Naast de rekentool is ook het effect van fitheid op de productiviteit van werknemers geschat. Als voorbeeld noemt Decisio de case waarbij tien (inactieve) medewerkers drie dagen per week de auto voor de fiets verruilen. Ze fietsen 20 minuten enkele reis naar en van het werk. Dit levert de werkgever aan fitheid, productiviteit en vermeden ziekteverzuim een jaarlijkse besparing op van € 18.650. En de medewerker zelf wint er per jaar dat ze extra fietsen 11 extra levensdagen mee.

Wandelend valt ook winst te boeken. Vijf medewerkers wandelen vijf keer per week rustig 30 minuten, bijvoorbeeld in de vorm van een lunchwandeling of wandelend vergaderen met collega’s. Dit levert het bedrijf jaarlijks € 4.835 aan toegenomen arbeidsproductiviteit op door verbeterde fitheid en € 1.165 aan bespaard ziekteverzuim. In totaal € 1.200 per medewerker. De medewerker zelf bespaart ruim € 1.100 aan vermeden ziektelast en wint er 9 extra levensdagen mee per jaar dat ze dit doen.

In Werken in beweging werken Wandelnet en Fietsersbond samen met werkgevers om werknemers tot meer bewegen aan te zetten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fitte werknemer levert werkgever meer op

Scroll naar boven