Fietsstroken van voldoend

Fietsstroken van voldoende breedte dus waarbij de rijloper niet veel breder is dan de fietsstrook zijn een goed alternatief voor fietsstraten. Dat geeft de  onderzoeksvraag: Wanneer is een fietsstraat beter dan fietsstroken?
- Een max snelheid van 30 of 40 km met bijbehoudende drempels verbetert de aantrekkelijkheid van de fietsroute.
- Opmerkelijk dat ook is gekeken naar parallelwegen. Daar is vaak voldoende ruimte voor fietspaden. doch de doorstroming van het autoverkeer op de hoofdbaan geeft hier de doorslag, niet de kwaliteit van de fietsroute.
Scroll naar boven