Fietsongevallen met afslaande auto's zijn vaak vermijdbaar

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:02-08-2013

Een grootschalig onderzoek in Duitsland naar de oorzaken en gevolgen van ongevallen tussen afslaande automobilisten en rechtdoorgaande fietsers leidt tot de conclusie dat er duidelijke oorzaken zijn aan te wijzen.


Het onderzoek werd uitgevoerd door UDV, het onderzoekinstituut van de Duitse verzekeraars. In het kader van het onderzoek werden de ongevallen in vier Duitse steden geanalyseerd. Bij 11 procent van die ongevallen was een vracht- of bestelauto betrokken. 43 kruispunten werden ter plaatse bekeken en een telefonische enquête gaf inzicht in de subjectieve veiligheidsbeleving van weggebruikers. Daarnaast werden crashtesten uitgevoerd waarbij afbuigongevallen werden gesimuleerd.

Uit het onderzoek bleek dat afbuigongevallen zes maal vaker tot letsel leiden vergeleken met alle ongevallen. In 90% van de afbuigongevallen is de autobestuurder de hoofdschuldige. Een klein deel van de ongevallen had als oorzaak dat de fietser tegen de richting in reed of op het voetpad. Vastgesteld werd dat één op de vijf automobilisten niet over de schouder kijkt bij het afslaan. Bij de daadwerkelijk ongevallen kon dit in één op de drie gevallen worden vastgesteld.

Op kruispunten met verkeerslichten is de regeling van belang. Dat speelt vooral als automobilist en fietser tegelijk een groen licht naderen of als het licht voor de automobilist net op groen springt en er een fietser nadert.

Een andere conclusie van het onderzoek is dat fietspaden op twee tot vier meter van de rijbaan een hoger risico met zich meebrengen op kruispunten met verkeerslichten. Dat komt waarschijnlijk vooral omdat in dergelijke situatie vaak zichthinder optreedt door geparkeerde auto's of beplanting. Op kruispunten zonder verkeerslichten gebeurden meer ongevallen als het fietspad verder dan vier meter van de rijbaan lag. Conclusie van de Duitse onderzoekers is dat de afstand tussen fietspad en rijbaan verkleind moet worden op kruispunten binnen de bebouwd kom of dat er ter plaatse een fietsstrook moet worden aangelegd.

Uit de crashtesten bleek onder meer dat zelfs bij een snelheid van 20 km/uur de gevolgen vaak al ernstig zijn voor de fietser.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsongevallen met afslaande auto's zijn vaak vermijdbaar

Scroll naar boven