Fietsers voelen zich onveilig op dijkwegen door te hard rijdend en te krap inhalend autoverkeer

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-06-2024
Driekwart van de respondenten van een onderzoek naar de fietsveiligheid op dijkwegen heeft onveilige situaties ervaren op deze wegen. Uit het onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU en Veilig Verkeer Nederland blijkt dat vooral te hard rijden door gemotoriseerd verkeer, drukte op mooie dagen en te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer volgens fietsers tot onveilige situaties leiden.

Van de ruim 2700 deelnemers aan het onderzoek zegt een kwart regelmatig of vaak te maken te hebben met onveilige situaties. De helft maakt af en toe zo’n situatie mee. Een derde van de respondenten mijdt soms dijkwegen vanwege een gevoel van onveiligheid. Racefietsers doen dit minder vaak dan e-fietsers.
 
Oorzaken fietsonveiligheid
Als belangrijkste oorzaken van onveilige situaties noemen de respondenten te hard rijdend gemotoriseerd verkeer (69 procent), drukte op mooie dagen (62 procent), te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer (57 procent), menging van fietsers en gemotoriseerd verkeer (48 procent) en asociaal gedrag van medeweggebruikers (45 procent). Respondenten uit de provincie Utrecht noemen het te hard rijden en te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer vaker dan gemiddeld in Nederland. Kwa infrastructuur noemt men smalle wegen en een slechte aansluiting van de weg op de berm als oorzaken van fietsonveiligheid.


Figuur: oorzaken voor fietsonveiligheid dijkwegen (Bron: ANWB et al. 2024)
 
Als oplossingen zien de deelnemers aan het onderzoek een verlaging van de maximumsnelheid (65 procent), het verminderen van gemotoriseerd verkeer (54 procent) en het handhaven op snelheidsovertredingen (53 procent). Ook het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer op specifieke dagen wordt genoemd. Respondenten uit Utrecht noemen deze oplossingen vaker dan gemiddeld in Nederland.
 
Maatregelen
Op basis van de resultaten van dit onderzoek roepen de samenwerkende organisaties overheden en wegbeheerders in Nederland op om dijken veiliger te maken voor fietsers door te handhaven op snelheid, bermaansluitingen te verbeteren en meer onderzoek te doen naar ervaringen en objectieve verkeersveiligheid op dijkwegen. Lokaal zou men de mogelijkheid tot het beperken van de maximumsnelheid, het beperken van doorgaand gemotoriseerd verkeer en seizoens- en tijdsgebonden maatregelen kunnen onderzoeken.
 
Respondenten
Aan het onderzoek deden 2731 respondenten mee waarvan tweederde man was en 62 procent tussen de 56 en 75 jaar oud. 41 procent van de respondenten fietst één keer per week of vaker over dijkwegen, 6 procent zelfden of nooit. 47 procent legt die ritten af op een e-fiets en 23 procent op een racefiets. Veruit de meeste van de ritten over dijkwegen heeft een recreatief doel.
69 procent van de respondenten zegt over dijkwegen te fietsen vanwege de weidsheid en het uitzicht, 38 procent doet dat omdat het op hun route ligt en 30 procent omdat ze het authentieke wegen vinden. De dijkwegen zijn het meest populair onder racefietsers.


Beeld: Fietsersbond

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsers voelen zich onveilig op dijkwegen door te hard rijdend en te krap inhalend autoverkeer

Scroll naar boven