Fietsende tieners nog steeds risicogroep

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:11-02-2009

Hoewel het met de verkeersveiligheid van jonge kinderen de goede kant op gaat, blijven vooral de fietsertjes die voor het eerst zelfstandig fietsen een kwetsbare groep. Meer aandacht voor de vrachtauto's en het stimuleren van het gebruik van de fietshelm zijn volgens de SWOV noodzakelijke stappen.


De veiligheid van kinderen heeft zich in de afgelopen decennia meer verbeterd dan die van de rest van de bevolking, zo schrijft de SWOV in een nieuwe factsheet over de verkeersveiligheid van kinderen. Halverwege de jaren tachtig bedroeg het aantal verkeersdoden onder kinderen van 0 tot 14 jaar ongeveer 120 en de laatste jaren circa 35. Jaarlijks belanden minimaal 685 kinderen van die leeftijd in een ziekenhuis. Volgens de SWOV ligt het werkelijke aantal beduidend hoger en dat heeft vooral te maken met het feit dat kinderen naar verhouding vaak in het ziekenhuis worden opgenomen na een fiets-ongeval en juist fietsongevallen worden slecht geregistreerd. Om die reden heeft de SWOV zich in de nieuwe factsheet alleen gericht op kinderen die in het verkeer zijn omgekomen.
Hoewel het om relatief kleine aantallen gaat, ligt er een piek bij fietsers tussen 10 en 14 jaar. Dit komt vooral doordat ze op die leeftijd vaker zelfstandig als fietser aan het verkeer deelnemen. De mortaliteit (doden per 100.000 inwoners) van de groep 10-11 jaar bedraagt 1,4 en bij 12-14 jaar 2,5. Meer dan de helft van dat cijfer komt voor rekening van fietsende kinderen. Vaak is dan een zwaar voertuig de tegenpartij.
De tot nu toe behaalde veiligheidswinst is volgens de SWOV vooral te danken aan verbetering van de infrastructuur (Duurzaam Veilig) , voertuigveiligheid (autofronten, dodehoekvoorzieningen op vrachtauto's, beveiligingsmiddelen (kinderzitjes en fietshelmen) en voor een beperkt deel door educatie. Verdere verbetering moet ook vooral op die punten worden gezocht. Met extra aandacht voor het scheiden van fietsers en zwaar verkeer, het voorschrijven van lagere rijsnelheden van gemotoriseerd verkeer op locaties en tijdstippen met veel kinderen en het gebruik van en voorlichting over fietshelmen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsende tieners nog steeds risicogroep

Scroll naar boven