Fietsberaadpublicatie 25: Kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen BTM-haltes

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad), Henk Nanninga en Evelien Fleskens (inno-V)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:12-09-2013
Deze publicatie geeft een impuls aan de kwaliteitssprong die nodig is om tot goede fietsparkeervoorzieningen te komen nabij BTM-haltes; voldoende plaatsen met de juiste kwaliteit en op de goede plek.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Nederland telt ongeveer 50.000 bus-, tram- en metrohaltes (BTM-haltes) waar op dit moment een behoefte is aan parkeervoorzieningen voor naar schatting 140.000 fietsen. Deze behoefte zal de komende jaren verder groeien door het toenemend fietsgebruik. Deze publicatie geeft een impuls aan de kwaliteitssprong die nodig is om tot goede fietsparkeervoorzieningen te komen nabij BTM-haltes; voldoende plaatsen met de juiste kwaliteit en op de goede plek.

  Kwaliteitsnormen

  Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de voorgestelde kwaliteitsnormen. De wensen van de fietsers zijn als uitgangspunt gehanteerd, want dat biedt de beste garantie dat de fietspar-keervoorzieningen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Daarbij is de juiste locatie van de stallingen doorslaggevend voor het gebruik. De situering van de voorzieningen is direct van invloed op de reistijd, de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. We geven hiervoor een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld de afstand tussen halte en stalling en voor oversteekbaarheid en verkeersveiligheid.

   

  De capaciteit van de fietsparkeervoorziening moet voldoende zijn. Het drukste uur in de week is maatgevend en er moet rekening worden gehouden met andere functies in de buurt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Verder besteden we aandacht aan kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden aan de fietsparkeersystemen (het rek, de klem, de beugel).

  Tot slot kan de aantrekkelijkheid van de combinatie fiets-BTM vergroot worden door op een beperkt aantal haltes extra voorzieningen toe te voegen. Denk daarbij aan: fietskluizen, fietsverhuur, een kiosk of automaten.

  Inventariseren of berekenen

  De beste manier om te bepalen of het aanbod van parkeervoorzieningen bij BTM-haltes voldoet aan de normen is een inventarisatie in het veld. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de vraag of er voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn. Maar ook de andere kwaliteitseisen komen aan de orde. In hoofdstuk 3 is een stappenplan opgenomen voor het uitvoeren van een juiste en op maat toegesneden inventarisatie.

  Als een inventarisatie niet mogelijk is, kan een globale indicatie van de behoefte aan fiets-parkeervoorzieningen berekend op basis van normen. Hoofdstuk 4 gaat hier op in.

  Met het beschikbaar komen van deze kennis, kunnen betrokken partijen werk maken van een integrale aanpak van fietsparkeervoorzieningen nabij BTM-haltes. Daarbij kan de kennis die opgedaan wordt bij de ene locatie, gedeeld en meegenomen worden bij het ontwerp en het beheer van de andere locatie. Op deze manier zal de fiets een volwaardige plaats innemen in de ketenmobiliteit en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 25: Kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen BTM-haltes

Scroll naar boven