Fiets vraagt komende jaren om miljardeninvesteringen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-03-2021
Om het hoofdfietsroute-netwerk te completeren en toekomstvast te maken moeten er de komende jaren vele miljarden euro’s worden geïnvesteerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van gemeenten, provincies en vervoerregio’s als voorbereiding op een ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets’.

fietsinfra_l.JPGDe fiets vormt een oplossing voor veel verschillende urgente maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende jaren voor gesteld staat. Het is belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland, de Woningbouwopgave en de transitie naar duurzame mobiliteit (Klimaatakkoord). Verder levert fietsen een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de vitaliteit en draagt het bij aan de ontplooiingskansen. Daarom spraken rijk en en regio vorig jaar af in 2021 tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets te komen. Dat moet landsdekkend de opgave voor fietsinfrastructuur in beeld brengen. Het gaat daarbij om een optelsom van regionale fietsnetwerkplannen, waarmee een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur is te realiseren ‘dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.’ Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets sorteert voor op de overgang van Infrastructuurfonds naar Mobiliteitsfonds met een integrale gebiedsgerichte scope.
 
Als tussenstap is nu het ‘Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen’ gepubliceerd. Daarin is te weergegeven welke investeringen in fietsinfrastructuur en fietsstimuleringsmaatregelen op de korte en lange termijn nodig zijn om zowel de kansen te benutten die de fiets biedt als om de zware druk die het huidige en toekomstige fietsgebruik op het bestaande fietsnetwerk legt te verminderen.

Daartoe zijn huidige plannen en toekomstige ambities van de verschillende overheden binnen de Tour de Force verzameld voor de hoofdfietsroutes, het fietsparkeren en fietsstimulering.

Bij hoofdfietsroutes gaat het dan om zogenaamde doorfietsroutes, de belangrijke stadsroutes en recreatieve routes.  Gekeken is naar de periode tot en met 2027 en daarna richting 2040. In totaal komen de benodigde investeringen uit op 6,6 miljard euro tot 2027 en nog eens 5,1 miljard tot 2040.

Bij het fietsparkeren ligt de nadruk op het fietsparkeren bij treinstations, overige OV-knooppunten , mobiliteitshubs, stadscentra en specifieke voorzieningen. Tot 2027 staat er voor 0,6 miljard euro op de verlanglijst, plus 0,5 miljard voor de periode tot 2040. Voor het thema Fietsstimulering worden nog geen bedragen genoemd.
 
De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets vraagt komende jaren om miljardeninvesteringen

Scroll naar boven