Expertleden gezocht voor de Expertgroep Fietsen en Brede welvaart

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Uitgever:CROW-Fietsberaad
  • Datum:05-03-2024
CROW gaat binnenkort van start met een "Expertgroep Fietsen en Brede welvaart”. Brede welvaart concreet en toepasbaar maken voor de mobiliteitssector, zonder technocratische taal. Dat is het streven van de Community of Practice brede welvaart met in dit geval de fiets in het bijzonder. De expertleden zullen actief zijn tussen april en december 2024 en komen naar verwachting vier keer bijeen. Zin om mee te doen? Meld je dan aan vóór 22 maart.

CROW is op zoek naar expertgroepleden die willen deelnemen aan de expertgroep "Fietsen en Brede welvaart" die zich zal richten op het ontwikkelen van een product over het bevorderen van fietsmaatregelen binnen provincies. Het doel van het project is om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het formuleren van overtuigende argumenten voor investeringen in fietsmaatregelen vanuit een breder welvaartsperspectief. In de praktijk blijkt dit lastig. Hoewel brede welvaart in veel provinciale programma’s en begrotingen als leidraad wordt genoemd, wordt het niet vaak concreet gemaakt in de dagelijkse beleidscontext. Door de ontwikkeling van het product willen we concreet maken hoe (investeren in) fietsmaatregelen bijdraagt aan verschillende brede welvaartsaspecten. Daarmee geven we de (provinciale) professional handvatten om een sterk verhaal rondom fiets te formuleren. Wij noemen dit een ‘narratief’ waar professionals op terug kunnen vallen wanneer het onderwerp fiets op de agenda komt. 

De expertgroep zal in verschillende werksessies samenkomen om te discussiëren en de inhoud van de publicatie te ontwikkelen. Het begin van het traject zal voornamelijk bedoeld zijn om te achterhalen wat de hulpvraag is van beleidsadviseurs binnen provincies. Wat hebben zij nodig om de fiets hoger op de prioriteitenlijst van provincies te zetten? Ook de vorm van het eindproduct staat niet vast. Dit moet gedurende het proces duidelijk worden om optimaal aan te sluiten bij de hulpvraag. 

Tijdsinvestering 

Voor nu richten we ons op het organiseren van 4 werksessies (waarschijnlijk fysiek bijeen op een bereikbare locatie). De tijdsinvestering bedraagt daarmee grofweg: 

  • 4x 2 uur Werkgroepvergadering 
  • 4x 2 uur voorbereiding Werkgroepvergaderingen 
  • 4 uur review en commentaar op publicatie 
  • Totaal: 20 uur 

Meld je snel aan! 

In de expertgroep is ruimte voor 15 personen die werkzaam zijn voor een overheid, adviesbureau of kennisinstelling. De eerste expertsessie staat gepland op 2 april van 15:00 – 16:00 uur.  

Wil jij bijdragen aan deze expertgroep? Meld je dan aan vóór 22 maart via deze link. Mocht je een collega hebben die (meer) affiniteit heeft met dit onderwerp, verspreidt deze oproep dan vooral.  

Vragen? Stuur een mail naar Lauren van der Meer: lauren.vandermeer@crow.nl.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Expertleden gezocht voor de Expertgroep Fietsen en Brede welvaart

Scroll naar boven