Europese Fietsverklaring gepresenteerd in Sevilla

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:09-10-2023
Op 4 oktober heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Europese Fietsverklaring gepubliceerd. Deze verklaring maakt fietsen tot strategische prioriteit en moet het mogelijk maken het volledige potentieel van fietsen in te zetten voor een duurzamer, inclusiever en gezonder transportsysteem.

De presentatie van de Europese Fietsverklaring vond plaats in Sevilla, voorafgaand aan de opening van de Urban Mobility Days 2023, een EU evenement rond de uitwisseling en van ideeën op het gebied van stedelijke mobiliteit. De verklaring bestaat uit acht principes met 36 aanbevelingen die meer en beter fietsen mogelijk moeten maken en bijdragen aan doelen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en economie. De principes moeten de leidraad vormen voor toekomstige acties binnen de EU en de kwaliteit, kwantiteit, continuïteit en attractiviteit van fietsinfrastructuur in alle lidstaten verbeteren. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het creëren van samenhangende fietsnetwerken in steden, betere verbinding met ov, laadinfrastructuur voor e-fietsen en de aanleg van fietssnelwegen die steden en landelijk gebied verbinden.  
 
De acht principes zijn:
  • Het ontwikkelen en versterken van fietsbeleid
  • Het stimuleren van inclusieve en betaalbare mobiliteit
  • Het creëren van meer en betere fietsinfrastructuur
  • Het vergroten van investeringen en het creëren van gunstige randvoorwaarden voor fietsen
  • Het verbeteren van verkeersveiligheid
  • Het ondersteunen van groene banen en de ontwikkeling van een Europese fietsindustrie van wereldniveau
  • Het ondersteunen van multimodaliteit en fietstoerisme
  • Het verbeteren van de dataverzameling rond fietsen
 
De Europese Fietsverklaring is tot stand gekomen in samenwerking met Europees Parlement, de Raad van Europa, steden, regio’s, vertegenwoordigers van lidstaten, belangenbehartigers van de industrie, bedrijven en belangenverenigingen, zoals de European Cyclists’ Federation (ECF). In een volgende stap kunnen het Europees Parlement en de Raad van Europa op de tekst van de verklaring reageren en de afspraken verder aanvullen.    
 
Europese belangenverenigingen voor fietsen en de fietsindustie reageerden enthousiast op het publiceren van de verklaring als een mijpaal voor het fietsen in Europa. In Nederland noemde de RAI Vereniging het een grote stap voor de positie van fietsindustrie, al is het nog wachten op concrete acties.
 
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Europese Fietsverklaring gepresenteerd in Sevilla

Scroll naar boven