Eén euro investeren in fietsinfra kan maatschappelijk rendement opleveren van anderhalve euro

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-05-2020
In het kader van het Europese project Handshake onderzocht Decisio de maatschappelijke kosten-baten van fietsinfrastructuur. De baten zijn aanzienlijk meer.

Het Europees project Handshake brengt veertien Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Naast onder meer fietssteden als Kopenhagen, Amsterdam, München en Bordeaux, doet ook Brugge mee aan dit project.

De innovatieve fietsoplossingen worden op sociaaleconomische wijze geëvalueerd aan de hand van het concept ‘Bikenomics’. Hierbij worden de maatschappelijke baten (zoals betere gezondheid en minder uitstoot) en kosten in beeld gebracht en gewaardeerd.

Als casestudy voor de Brugse maatschappelijke kosten-batenanalyse koos Decisio voor de vernieuwde fietsverbinding tussen Sint-Michiels en het centrum van Brugge. Het project kostte 24,5 miljoen euro en bestond uit diverse ingrepen zoals onder meer het wegwerken van een blackspot op een kruising, de realisatie van een fietsbrug en de aanleg van een spoorwegonderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Om de maatschappelijke baten te berekenen, werd onder meer gekeken naar verschillende data: ongevallendata van de politie, metingen van de luchtkwaliteit door het Brugse stadslabo en het effect op de doorstroming en de reistijden via De Lijn.

Uit de analyse van deze data door Decisio blijkt dat de investering van 24,5 miljoen euro (en de verwachte beheer- en onderhoudskosten van 5,5 miljoen euro) een maatschappelijke opbrengst van 45 miljoen euro realiseerde. De baten zijn dus 1,5 keer zo groot als de kosten. Met andere woorden: 1 euro investeren in dit project levert een maatschappelijk rendement op van 1,5 euro.

De Brugse casestudy staat niet op zich, aldus Decisio. “Bijna elke onderzochte casus in dit Europese project laat zien dat investeringen in fietsinfrastructuur budgettair blijk geeft van gezond verstand.”

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eén euro investeren in fietsinfra kan maatschappelijk rendement opleveren van anderhalve euro

Scroll naar boven