Fietsberaadnotitie: Drukte op fietspaden - een inventarisatie van knelpunten, maatregelen en ideeën

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Marjolein de Lange (ML Advies), Hillie Talens (CROW), Robert Hulshof (CROW)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:25-04-2017
Maatregelen om drukte op fietspaden aan te pakken.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Als onderdeel van het CROW-Fietsberaad project 'Drukte op het Fietspad' is geïnventariseerd wat voor maatregelen in de praktijk zoal genomen worden om drukte op fietspaden aan te pakken. Bij het zoeken naar maatregelen ontstond ook een beeld van de knelpunten die fietsers ervaren bij grote drukte op fietspaden en van de aanleidingen voor wegbeheerders om maatregelen te nemen, dan wel wat hun daarbij belemmert of zelfs daarvan weerhoudt.

  De inventarisatie begon met een zoektocht op internet. Praktijkvoorbeelden en beleidsplannen, die daarbij gevonden werden, waren aanleiding contact op te nemen met betrokkenen om zo meer te weten te komen over de knelpunten als gevolg van drukte op fietspaden en (ideeën voor) maatregelen. Bij de inventarisatie zijn ook enkele enquêtes betrokken, waarin drukte op fietspaden aan de orde kwam. Evenals de resultaten van de vragenlijst aan belangstellenden voor de bijeenkomst over drukte op het fietspad, die op 12 januari 2017 heeft plaatsgevonden.

  Uit de zoektocht naar maatregelen, de gesprekken met betrokkenen en de informatie uit de enquêtes vormde zich een aantal algemene noties over drukte op het fietspad. Drukte op fietspaden doet zich voor in het stedelijk gebied, maar niet in alle steden. Ook in (kernen van) kleinere gemeenten, op recreatieve routes en op verbindende fietsroutes tussen kernen kan het (te) druk zijn op de fietspaden. Binnen het bebouwde gebied is de grootste fietsdrukte te vinden:

  • in het centrum,
  • op routes naar stations en onderwijsinstellingen,
  • op wegen met beperkte breedte en veel functies (winkels, uitstallingen, voetgangers, fiets, fietsparkeren, auto, autoparkeren, OV),
  • op verbindingen zoals bruggen en tunnels over barrières zoals spoor-, water- of hoofdverkeerswegen en dan vooral wanneer er maar weinig van dergelijke verbindingen zijn,
  • op kruispunten en oversteekplaatsen en dan vooral als er lange wachttijden zijn.

  De momenten van de grootste drukte in bebouwd gebied zijn de (school)spitsen waarbij de ochtendspits vaak het meest geconcentreerd is. Op recreatieve routes speelt drukte met fietsers vooral bij mooi weer buiten werktijden.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Drukte op fietspaden - een inventarisatie van knelpunten, maatregelen en ideeën

Scroll naar boven