Doordachte bewegwijzering in Groningen helpt alle soorten fietsers

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:09-05-2007

Groningen kent sinds kort een volledig onafhankelijke bewegwijzering voor fietsers. Plaatselijk minder bekende fietser kunnen nu door de stad de kortste weg vinden naar nabij gelegen plaatsen. En naar specifieke doelen in het centrum.


Een in 1996 verschenen bewegwijzeringsnota gaf de aanzet tot de nieuwe fietsbewegwijzering. Eén van de uitgangspunten daarin was de loskoppeling van de auto- en fietsbewegwijzering. Daarnaast speelde mee dat door de introductie van het parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) veel borden verdwenen die bedoeld waren voor auto én fiets. Verder vroegen ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van nieuwe fietsroutes en nieuwe herkomsten en bestemmingen, om een andere aanpak. Al met al was er voldoende aanleiding voor een geheel zelfstandig, losgekoppeld en nieuw te realiseren systeem van fietsbewegwijzering. Eind 2004 werd daartoe besloten. In het bewegwijzeringsplan is onderscheid gemaakt tussen plaatsen in de omgeving en specifieke doelen in de stad. Vooral voor onbekende (recreatieve) fietsers is het lastig routes door en doelen in de stad te vinden. Het bewegwijzeringsplan is vooral op deze categorie gericht. Fietsers naar de grotere plaatsen, zoals Zuidhorn, Bedum en Peize, worden door de hele stad heen begeleid. Rond de stad en in de buitenste wijken staan daartoe de plaatsnamen van negen grotere plaatsen die op zo'n 10-15 km van het centrum van Groningen liggen op de borden. Routes vanuit Groningen naar deze plaatsen zijn volledig bewegwijzerd. De (18) minder grote plaatsen en dorpen krijgen vanaf de rand van de stad een routeaanduiding. Het begin van de bewegwijzering hangt af van de grote van de plaats. De route naar Hoogkerk begint daarom eerder dan de route naar Dorkwerd.
Het tweede deel van de bewegwijzering betreft belangrijke bestemmingen binnen de stad. Er is een selectie gemaakt op basis van het belang voor de recreatieve/onbekende fietser, de aantallen bezoekers en de vindbaarheid van de route. Uiteindelijk zijn zo tien bestemmingen geselecteerd, van VVV en station tot stadcamping en Euroborg. De bewegwijzering naar deze bestemmingen start op relatief korte afstand, maar weer wat eerder als de route moeilijk vindbaar is.
Buiten de stad staan tot aan de komgrens alleen 'Groningen' op de borden plus, de andere kant op, de relevante grotere en kleine plaatsen. Binnen de kom komen ook de grotere plaatsen op de borden, naast 'Groningen-centrum'. In het centrum zelf worden ook de specifieke centrumbestemmingen genoemd.
Het complete project is inmiddels gerealiseerd door de ANWB. De kosten bedragen ruim 300.000 euro.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Doordachte bewegwijzering in Groningen helpt alle soorten fietsers

Scroll naar boven