Den Haag mikt op de ‘nieuwe fietsers’

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:29-07-2019
Het aandeel van de fiets in de verplaatsingen in Den Haag moet met circa 25% groeien tot 2030. De winst moet voor een belangrijk deel komen van ‘nieuwe fietsers’.

 • Dat staat in de nieuwe fiets-strategienota van de gemeente waarin het pad tot 2040 wordt uitgestippeld.
  Voorzetting van succesvol bestaand beleid vormt het uitgangspunt van de nota. De gemeente gaat door met het realiseren van sterfietsroutes, de toepassing van intelligente verkeerslichten en de aanleg van fietsparkeervoorzieningen. Daaronder ook buurtfietsenstallingen. Met een subsidieregeling voor de investeringskosten van buurtstallingen zijn inmiddels ruim 40 van dergelijke inpandige stallingen gerealiseerd.
  En in navolging van Rotterdam start Den Haag met een proef met fietsvlonders.

  Een apart hoofdstuk in de nota is gewijd aan het nu nog lage fietsgebruik in een aantal Haagse wijken.
  Zo fietsen bewoners van VINEX-wijken als Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld minder dan elders. Het lage fietsgebruik kan volgens de gemeente deels worden verklaard door de grote barrières van snel- en waterwegen die inwoners moeten overwinnen om het centrum te bereiken. Met de realisatie van sterfietsroutes wordt gewerkt aan het verminderen van deze barrières.

  Ook in sommige oudere wijken zoals Laak, Zuidwest, Transvaal en Schilderswijk ligt het fietsgebruik lager. Vaak is er geen “fietscultuur” aanwezig, constateren de opstellers van de strategienota.  ‘Veel inwoners in deze wijken zijn niet gewend aan het gebruik van de fiets voor dagelijkse verplaatsingen. De fiets is er onbekend en heeft soms het imago van een onveilig of armoedig vervoermiddel. Inwoners in deze wijken zijn meestal sterker dan gemiddeld op de auto of OV georiënteerd.’
  Fietsstimuleringsmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan een betere gezondheid en het tegengaan van vervoersarmoede in dergelijke wijken. Men denkt aan programma’s met maatregelen die de fietsvaardigheid bevorderen, die meer mensen toegang geven tot de fiets en die het imago van de fiets verbeteren.
  Ook wil men in deze wijken een ‘fietscommunity’ laten ontstaan van mensen die elkaar enthousiast maken om voor de fiets te kiezen. ‘Mensen hechten veel meer waarde aan een boodschap van vrienden dan van de overheid.’

  Een derde groep waar nog ‘nieuwe fietsers’ uit voort kunnen komen zijn de forensen. Op dit moment is het fietsgebruik op afstanden tussen de 7,5 en 15 km nog beperkt. Slechts voor 12% van deze regionale verplaatsingen wordt voor de fiets gekozen, tegen 62% met de auto. ‘Hier liggen kansen om het fietsgebruik onder forensen te stimuleren. Ook om congestie op landelijke en regionale hoofdwegen te verminderen.’
  Het stimuleren van de fiets op wat langere afstanden sluit aan op de realisatie van metropolitane fietsroutes naar Leiden, Zoetermeer, Delft, Rotterdam en het Westland. Voor forensen wordt de (E-)fiets een serieus alternatief voor de auto. Met goede metropolitane fietsroutes, komen afstanden tot ca. 15 km binnen bereik.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Den Haag mikt op de ‘nieuwe fietsers’

No data found
Scroll naar boven