Deelnemers fietsstimuleringsprogramma’s gaan minder sporten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:04-09-2020
Fietsstimuleringsprogramma’s dragen bij aan een betere gezondheid. Daar staat tegenover dat deelnemers minder gaan sporten.

In opdracht van Zuid-Limburg Bereikbaar en in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het RIVM en het Ministerie van IenW is MuConsult op zoek gegaan naar de vitaliteitseffecten van fietsstimulering.

De landelijke beweegrichtlijn, zoals gedefinieerd door de Gezondheidsraad, is gebruikt als leidraad voor dit onderzoek. De beweegrichtlijn gaat uit van 150 minuten matig intensief bewegen, 2x per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren en het voorkom veel stilzitten.

Het bureau hield een grootschalige enquête waarin 5.000 respondenten vragen beantwoordden over mobiliteit en vitaliteit. Deze vragen richten zich op de relatie tussen actieve mobiliteit en fysieke vitaliteit en de invloed hierop van een modal shift van auto naar fiets of e-bike. Verder deed men een diepteonderzoek via een vitaliteitspilot bij een van de convenantpartners aan Zuid-Limburg Bereikbaar, waarin het effect van deze pilot op fysieke vitaliteit, arbeidsproductiviteit en emotionele gezondheid is onderzocht.

De uitkomst is dat Fietsstimuleringsprogramma’s een positieve invloed hebben op de fysieke gezondheid van oud-deelnemers. Dankzij de modal shift van auto naar de fiets bewegen zij meer, hebben een betere BMI en zijn minder vaak ziek.

Echter, fietsers - en met name e-bikers – gaan na de overstap minder sporten in de week. Dit verlaagt de vitaliteit , omdat spier- en botversterkende activiteiten essentieel zijn om daadwerkelijk gezonder te worden, aldus de onderzoekers. Fietsen is niet botversterkend: je belast het lichaam niet met het eigen lichaamsgewicht.

Overstappers naar de fiets sporten wel voldoende om de gezondheidswinsten te behalen. Maar om daadwerkelijke effecten voor gezondheid te behalen binnen de fietsstimulering, zou er meer aandacht moeten komen voor het sporten en het aantal zituren van medewerkers. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Deelnemers fietsstimuleringsprogramma’s gaan minder sporten

Scroll naar boven