Checklist kwaliteit grote inpandige fietsenstallingen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-09-2023
In augustus 2023 studeerde Dennis Bouwmeester af aan de Novi Verkeersacademie op een onderzoek naar de kwaliteitseisen van grote inpandige fietsenstallingen, in opdracht van CROW. Hij verzamelde de belangrijkste criteria en stelde op basis hiervan een checklist samen om de kwaliteit van inpandige fietsenstallingen te meten.

Op drukke locaties, zoals binnensteden, winkelcentra en stations, ontstaat vaak overlast door verkeerd geparkeerde fietsen. Er komen op deze plaatsen steeds meer en grotere inpandige fietsenstallingen maar niet overal worden deze optimaal gebruikt en parkeren mensen hun fiets nog steeds in de openbare ruimte. De vraag waar Dennis Bouwmeester in zijn afstudeeronderzoek mee aan de slag ging was aan welke kwaliteitseisen een fietsenstalling moet voldoen willen mensen er gebruik van maken. Op basis van die kennis ontwikkelde hij een checklist voor beoordeling van de kwaliteit van grote inpandige fietsenstallingen.
 
Criteria
Deze checklist bestaat uit 63 criteria die Bouwmeester verzamelde met literatuuronderzoek, bezoek aan inpandige fietsenstallingen in Amsterdam, Deventer, Zutphen en Utrecht, interviews met vertegenwoordigers van belangenverenigingen, gemeentes, beheerders en leveranciers van straatmeubilair en een pilot. De criteria zijn onderverdeeld in 7 aspecten: omgeving van de stalling, toegang tot de stalling, afmetingen van de stallingsruimte, veiligheid, bruikbaarheid, services en duurzaamheid.
 
Score
Om een fietsenstalling te beoordelen bepaalt een onderzoeker voor elk criterium een score op een schaal van 1 tot 5, waarin er bij 1 nog veel ruimte voor verbetering biedt en bij 5 sprake is van een uitstekende fietsenstalling op dit criterium. In de score per aspect worden de scores per criterium gewogen meegenomen. Het zwaarst wegen de criteria waarbij de tevredenheid van de fietser toeneemt als er in grotere mate aan het criterium wordt voldaan, zoals tijdwinst of sociale veiligheid, daarna komen de criteria die minimaal aanwezig moeten zijn, zoals de aanwezigheid van een brandblusinstallatie, en het minst zwaar wegen de criteria die iets leuks toevoegen maar de keuze om wel of niet in een fietsenstalling te parkeren weinig beïnvloeden, zoals extra services.
De digitale checklist berekent na het invullen automatisch de totaalscore voor alle zeven aspecten en de gehele fietsenstalling. Daarnaast is het mogelijk om een keurmerk te koppelen aan bepaalde minimumscores op criteria.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Checklist kwaliteit grote inpandige fietsenstallingen

Scroll naar boven