CVS-Paper: Lessen uit een living lab: de ontwikkeling van de regionale fietsroute Dalfsen-Zwolle

  • Soort:Notitie/verslag
  • Auteur:Marcus Popkema, Hugo Kampen en Friso Vor (Hogeschool Windesheim)
  • Uitgever:Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
  • Datum:20-12-2019
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 21 en 22 november 2019, Leuven

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • De fiets als middel om stad en regio aantrekkelijker te maken is bezig aan een opmars. Bevordering van fietsen draagt bij aan filebestrijding en bereikbaarheid van steden en regio’s. Verder biedt het voordelen ten aanzien van gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Bij de aanpak en oplossing van stedelijke en regionale vraagstukken wordt in toenemende mate samengewerkt in zogeheten living labs. Een living lab kenmerkt zich door de nadruk op het leren met elkaar. Overheden, stakeholders, belangengroepen, gebruikers én onderzoekers gaan daarbij op zoek naar de manier waarop vorm kan worden gegeven aan een innovatie in een bestaande omgeving. Onderzoekers hebben daarbij een actieve rol. Als onderdeel van het onderzoeksproject Smart Cycling Futures (SCF) hebben de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen en Zwolle het living lab als werkwijze omarmd om de regionale fietsroute Dalfsen-Zwolle te ontwikkelen. Dit paper beschrijft en reflecteert op onze ervaringen als onderzoekers met transdisciplinair onderzoek in het living lab, waarbij de aandacht vooral is gericht op leerprocessen. Het gaat over wat wij als onderzoekers tegenkomen en zien in de praktijk van het werken volgens de living lab methodiek. Hierbij wordt ingegaan op de rolvervulling van de betrokken overheden en de rol van onderzoek. Welke dynamiek is gaande in het living lab en hoe kan die worden verklaard? Aan de hand van bestaande wetenschappelijke typologieën over wie in het netwerk van samenwerkende partijen de drijvende kracht is, ontstaat inzicht in de manier waarop de partijen zich tot elkaar verhouden. Dat leidt tot een aantal lessen. Het op de agenda houden van het leren vergt inspanning. Onderzoekers moeten goed voorbereiden wat ze kunnen bieden in zo’n proces. Tevens moeten ze gevoel hebben - of ontwikkelen - voor de eigenaardigheden van de processen die gaan lopen en voor de belangen van de betrokken partijen. Het vergt dan ook een actieve rol en een lange adem om echt deel uit te maken van het lab en succesvol te kunnen interveniëren. Verder concluderen we dat het werken in een living lab kan bijdragen aan de ontwikkeling van een regionale fietsroute. Geen van de partijen kan macht uitoefenen over de andere betrokkenen. Het is de interactie en samenwerking die de voortgang bepaalt, hetgeen als een gunstig kenmerk van de kwaliteit van het proces in het living lab kan worden gezien. De kunst voor onderzoekers is om die interactie zo nu en dan een zetje te geven.
  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CVS-Paper: Lessen uit een living lab: de ontwikkeling van de regionale fietsroute Dalfsen-Zwolle

No data found
Scroll naar boven