CVS-Paper: Leren in een living lab: de organisatie van leerprocessen bij fietslessen aan nieuwe Zwollenaren

  • Soort:Notitie/verslag
  • Auteur:Marcus Popkema en Hugo Kampen (Hogeschool Windesheim)
  • Uitgever:Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
  • Datum:20-12-2019
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 21 en 22 november 2019, Leuven

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Dit paper gaat over de ontwikkeling van leerprocessen in het living lab Fietsen geef Vrijheid in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het project is een samenwerking van de GGD in Zwolle, gemeente Zwolle, Travers Welzijn in Zwolle, Hogeschool Windesheim Zwolle en Tour de Force. In het living lab experimenteren de betrokken partijen met het vinden van oplossingen voor stedelijke en regionale opgaven, in dit geval de fietsvaardigheid en het fietsgebruik van nieuwe Zwollenaren. Om het fietsgebruik bij de doelgroep te bevorderen is een fietsstimuleringsprogramma ontwikkeld met acties als het bieden van fietslessen, een fietsreparatiecursus en het uitreiken van een eigen fiets aan de deelnemers als het programma is voltooid.
     
    Om het leerproces in het living lab verder te ontwikkelen is het opgestelde en gehanteerde projectplan aangescherpt door het zogenaamde procesontwerp van het project nader te articuleren. Het projectplan bevatte inmiddels een beschrijving van het verband tussen acties, resultaten en doelen. Het expliciteren van het procesontwerp maakte het evenwel mogelijk om nader in te zoomen op de wijze waarop de ingezette acties ervoor zouden moeten zorgen dat de doelgroep beter en meer gaat fietsen. Om ook de mogelijke verklaringen voor de verbanden tussen actie en resultaat te kunnen beschrijven is het opgezette fietsstimuleringsprogramma doordacht aan de hand van de motivatietheorie van Herzberg. Deze beschouwing leverde op dat niet alle mogelijkheden voor fietsstimulering waren benut in het programma en dat tevens onzekerheden bestonden over de verklaringen tussen actie, resultaat en doel. Aan de hand van de bevindingen zijn gesprekken ingericht met deelnemers aan het programma om na te gaan hoe de uitgevoerde acties volgens hen werkten en welke andere mogelijkheden ze zagen om de gewenste resultaten te bereiken. De gesprekken leverden ideeën op voor de verdere ontwikkeling van het project. De hiervoor beschreven stappen hebben bijgedragen aan het verhelderen van de vragen die in het project aan de orde zijn en richting gegeven aan het gesprek met de deelnemers. Hiermee kon het leerproces in het project nader worden belegd en productief worden gemaakt.
  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CVS-Paper: Leren in een living lab: de organisatie van leerprocessen bij fietslessen aan nieuwe Zwol

No data found
Scroll naar boven