Betere afstelling verkeerslichten loont

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-01-2008

Investeringen in betere afstelling van verkeerslichten betalen zichzelf dubbel en dwars terug. Het batige maatschappelijke saldo in de vorm van reistijdwinst, minder emissies en minder geluidhinder bedraagt minimaal het drievoudige.


Dat becijfert het Milieu en Natuur Planbureau op basis van de situatie in Groningen.
Voor de periode 2006 – 2010 heeft de gemeente daar €50.000 per jaar gereserveerd om alle verkeerslichten op de 40 kruisingen in de binnenstad fietsvriendelijker af te stellen.
Een verplaatsing per fiets is in Groningen zo’n 35 % sneller dan diezelfde verplaatsing per auto. En gemiddeld wachten fietsers in Groningen ongeveer 20 seconden per kilometer. Door het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten kan de reistijd per fiets met 10 tot 18 seconden per gemiddelde verplaatsing verkort worden, zo becijferde het Fietsberaad eerder. Aanpassing van de verkeerslichten zal daardoor tot een verdere verschuiving van auto naar fiets leiden voor de korte verplaatsingen in de binnenstad.
Op jaarbasis zou dit in Groningen leiden tot 500.000 - 700.000 minder korte autoritten in de binnenstad. Hans Nijland van het MNP becijfert dat dit jaarlijks leidt tot minimaal €100.000 minder inkomsten uit brandstofaccijnzen. Dat brengt de totale kosten van de maatregelen op €150.000 per jaar. Daar staat tegenover de winst als gevolg van emissiereducties, besparing op autokosten, reistijdwinst en reductie van geluidhinder en stank van €575000. Het batig saldo komt dan op €425.000.
Nog niet meegerekend zijn de effecten op de gezondheid en de verkeersveiligheid, waardoor het rendement van de maatregel vermoedelijk nog hoger zal uitvallen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Betere afstelling verkeerslichten loont

Scroll naar boven