Beter doorfietsen met groenegolfassistent uit Münster

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-01-2024
In Münster startte in 2021 een proef met het zogenoemde Leezenflow systeem, een groenegolfindicator voor fietsers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit systeem het aantal fietsers dat moet stoppen voor rood licht met 6,6 procent vermindert. Driekwart van de ondervraagde fietsers ervoeren een toename in fietskwaliteit.

Het Leezenflow systeem (‘Leeze’ is een regionaal woord voor fiets) maakt het mogelijk om fietsers door te laten fietsen zonder dat ze hoeven stoppen. Een indicator, die op de proeflocatie in Münster op 110 meter voor het verkeerslicht staat, geeft de resterende tijd van de huidige fase (groen of rood) van het verkeerslicht visueel weer. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde snelheid van de fietsers ter plaatse. Als de indicator groen is, is met die gemiddelde snelheid het groene licht nog te halen, zo nodig met een sprintje. Als de indicator rood is kun je beter snelheid minderen om met door groen licht door te kunnen fietsen.

 
Figuur: Ontwerp van het Leezenflow systeem. Bron: Brand et al. (2024)
 
Doorstroming
Op 17 mei 2021 is het eerste Leezenflow geïnstalleerd op de Promenade in Münster, voor het kruispunt Promenade/Hörstertor. De Promenade is een veelgebruikte fietsroute rond het centrum, gemiddeld passeren er 220 fietsers per uur in de richting waar het systeem was opgesteld. Wetenschappers van de Universiteit van Münster monitorden in de maanden rond de ingebruikname van het systeem een kleine 42.000 fietsers die het kruispunt passeerden. Voor de ingebruikname van de Leezenflow moest 30 procent van de fietsers stoppen voor rood, na de ingebruikname was dit afgenomen tot 28 procent – een afname van 6,6 procent in het aantal fietsers dat moet stoppen voor rood licht.
 
Begrijpelijkheid
De meeste fietsers begrepen het systeem de eerste keer dat ze het passeerden niet, zo bleek uit een online vragenlijstonderzoek onder 534 fietsers uit Münster. Nadat ze het vaker hadden gepasseerd begreep een meerderheid van de fietsers de werking van het systeem goed tot zeer goed. 72 procent van de fietsers ervoer een effect op hun fietsgedrag, ze hoefden minder abrupt te remmen, minder vaak stil te staan voor verkeerslichten en konden beter doorfietsen. 75,9 procent ervoer een toename in fietskwaliteit door het Leezenflow systeem.
 
Leezenflow
Het idee voor het Leezenflow systeem is ontstaan uit een programmeercompetitie in Münster. Lokale programmeurs en andere belanghebbenden hebben het systeem toen onder de supervisie van de gemeente verder ontwikkeld. Inmiddels is het op vier locaties in Münster beschikbaar.
Het onderzoek naar het Leezenflow systeem is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Travel Behavior and Society.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Beter doorfietsen met groenegolfassistent uit Münster

Scroll naar boven