VeiligStallen / Beloningssysteem Fiets-en-Win

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad i.h.k.v. VeiligStallen
 • Datum:31-12-2009
In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Eindhoven heeft het Fietsberaad het beloningssysteem Fiets-en-Win ontwikkeld.

 • Toevoeging op 13-8-2014: Fiets-en-Win is inmiddels geevalueerd. Zie artikel bij gerelateerde items. Op basis van de evaluatie is besloten om meer de nadruk te leggen op het vinden van een veilige stalling en modern gemak voor de fietsers onder de paraplu VeiligStallen.nl. Daarnaast biedt het FietsparkeerManagementSysteem (FMS) aan gemeenten mogelijkheden om het gebruik van stallingen te monitoren en sturen.

  Fiets-en-win is een beloningssysteem voor fietsers. Als fietsers gebruik maken van een (gratis) bewaakte stalling in een deelnemende gemeente, ontvangen zij één of meer loten (winkansen) voor een periodieke loterij. Het Fiets-en-Win-systeem is onderdeel van het toegangscontrolesysteem van VeiligStallen.nl. Fiets-en-Win kan worden zowel doorlopend als als campagne worden ingezet voor een vastgestelde periode. Gemeenten die belangstelling hebben voor het beloningssysteem en/of het toegangscontrolesysteem kunnen contact opnemen met het Fietsberaad.

  Aanleiding
  Het Fietsberaad wil graag samen met gemeenten nieuwe marketinginstrumenten ontwikkelen om het fietsgebruik te stimuleren. Uit marktonderzoek in o.a. Apeldoorn is gebleken dat het belonen van het gebruik van de fiets relatief kansrijk is (literatuur). Er zijn ook goede redenen om fietsers te belonen. Als automobilisten overstappen op de fiets, leidt dat ondermeer tot een verbetering van de bereikbaarheid, vermindering van het tekort aan parkeerplaatsen en verbetering van de lokale luchtkwaliteit (literatuur).
  Het liefst spaart de fietser voor concrete producten of diensten. Uit berekening bleek echter dat dit geen haalbare kaart is. Het zou te duur worden of de spaarperiode zou erg lang worden. Daarom is gekozen voor een loterijsysteem.

  Doelstellingen 
  De hoofddoelstelling van de pilots is het stimuleren van het fietsgebruik bij verplaatsingen naar het koopcentrum. Daarnaast zijn er gaandeweg verschillende nevendoelstellingen geformuleerd, die deels te maken hebben met het feit dat er uit praktische overwegingen gekozen is om de beloningen in de gratis bewaakte stallingen te verstrekken. Het gaat om de volgende nevendoelstellingen:

  • Betere benutting van de capaciteit in de gratis bewaakte stallingen;
  • Tegengaan van overlast van geparkeerde fietsen op straat;
  • Promotie van de binnenstad als koopcentrum.

  Werking van het systeem 
  De werking van Fiets-en-Win is in essentie vrij eenvoudig. Deelnemers van VeiligStallen.nl hebben een pasje. Elke keer dat ze hun fiets stallen in een bewaakte stalling scannen ze het pasje. Als ze hun fiets weer komen ophalen scannen ze het pasje wederom. De stallingshandeling is daarmee afgesloten en de fietser ontvangt één of meerdere lootjes (Winkansen). Om kans te maken op prijzen moeten fietsers zich tenslotte eenmalig registreren via de toemalige website Fiets-en-Win.nl. Hier kunnen deelnemers ook zien hoeveel Winkansen zij gespaard hebben en welke prijzen ze kunnen winnen. Winkansen kunnen worden ingezet op specifieke prijzen of worden verdeeld over alle prijzen afhankelijk van de instellingen door de gemeente.

  Prijzen
  Aanvankelijk was het uitgangspunt dat de binnenstadsondernemers zouden zorgdragen voor de prijzen in de loterij. Zij krijgen daarvoor verschillende vormen van publicteit terug. De bereidheid van ondernemers om prijzen te leveren bleek echter klein. Er is toen besloten het over een andere boeg te gooien. In samenwerking me verschillende gemeentelijke afdelingen is gezocht naar bijzondere sport- en cultuurprijzen. Voorbeelden zijn kaartjes voor de voorstelling van Marc-Marie Huijbregts of business seats bij wedstrijden van PSV. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Enerzijds wordt het fietsgebruik gestimuleerd en anderzijds worden sportieve en culturele activiteiten onder de aandacht gebracht. Wellicht worden de ondernemers in de toekomst, als het systeem zich bewezen heeft, weer benaderd om medewerking te verlenen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

VeiligStallen / Beloningssysteem Fiets-en-Win

Scroll naar boven