Aan Pim Slop is de hele verkeerswereld schatplichtig

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-01-2024
Pim Slop, de geestelijk vader van CROW's standaardwerk ASVV, is op 8 december 2023 in Vleuten overleden. Hij was ook de bedenker en naamgever van het 'criterium van Slop'. Dat criterium staat in een illuster rijtje van onder andere de stelling van Pythagoras en de wetten van Newton.

Pim Slop (1934-2023) 


Veel ontwerprichtlijnen voor het ontwerpen van wegen bevatten regels voor het ontwerpen van kruispunten. In Nederland zijn deze regels vooral te vinden in CROW-publicaties. De regels zijn bedoeld om in een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces te bepalen welk kruispuntontwerp het beste is. Een bekend voorbeeld is het zogenaamde intensiteitscriterium van Slop. Dit criterium wordt gebruikt om op een snelle manier te bepalen of op een voorrangskruispunt verkeerslichten geplaatst kunnen of moeten worden. Pim Slop ontwikkelde het criterium al in 1975 en het is nog steeds een vuistregel in de huidige richtlijnen. 
 
Verkeerskunde en met name verkeersveiligheid speelden een hoofdrol in het leven van Pim Slop. Eerst bij de gemeente Utrecht, daarna bij de voorganger van CROW, het Studiecentrum voor Verkeerstechniek (SVT), vervolgens bij CROW en tenslotte bij SWOV. Zo was hij in 1977 namens de Stuurgroep Stedelijke Verkeersveiligheid van de VNG voorzitter van de SVT-werkgroep Eenrichtingverkeer. Deze werkgroep deed onderzoek naar ‘eventuele veranderingen in de aard van de verkeersveiligheid als gevolg van de invoering van eenrichtingverkeer’(SVT-jaarverslag 1977). 
 
Pim Slop kwam met het idee om een bundel samen te stellen met alle beschikbare kennis die nodig is voor het ontwerpen, uitvoeren en beheren van stedelijke verkeersvoorzieningen. Deze kennis was in die tijd wel voorhanden, maar erg verspreid. Het bijeenbrengen en toegankelijk maken van die kennis en ervaring zou volgens hem ook leiden tot meer uniformiteit in de toepassing en uitvoering van verkeersvoorzieningen en daarmee tot een grotere verkeersveiligheid. 
 
Om zich hiervoor persoonlijk te kunnen inzetten verruilde Pim Slop zijn werkplek bij de gemeente Utrecht voor een baan bij het Studiecentrum voor Verkeerstechniek. Zijn idee bleek een schot in de roos. Sinds 1985 ligt de ASVV op steeds meer plaatsen steevast binnen handbereik bij het maken en beoordelen van verkeerskundige plannen binnen de komgrenzen. En daarmee is niet alleen CROW schatplichtig aan Pim Slop, maar de hele verkeerswereld. (Klik op afbeelding om te vergroten)
 
Op zijn rouwkaart staat een zin die we kunnen lezen als het levensmotto van Pim: Semper Laborans Olim Perficiam. Ofwel: Altijd moeite doend zal ik ooit vervolmaken.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Aan Pim Slop is de hele verkeerswereld schatplichtig

Scroll naar boven