6 manieren om werknemers fiscaal gunstig aan een fiets te helpen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:07-09-2021
Een ‘fiets van de zaak’ kan net dat duwtje geven om een werknemer aan het fietsen te krijgen. Maar je moet wel bijna fiscalist zijn om de meest gunstige regeling te vinden. En het wordt nog anders als we over de speed-pedelec praten.

In de uitgave ‘Fietsstimulering en fiscale regels 2021 voor bedrijven en werknemers’ worden alle actuele regelingen toegelicht. Het is een uitgave van Groningen Bereikbaar (gebruikmakend van teksten van Zuid-Limburg Bereikbaar). De volgende mogelijkheden worden uitgebreid besproken.

1. Vergoeden van fietskilometers
De werkgever mag tot € 0,19 per km belastingvrij vergoeden voor woon-werkverkeer als zakelijke ritten. De werknemer kan de reiskostenvergoeding gebruiken om een fiets aan te schaffen of te leasen door middel van private lease.

2. Een fiets van de zaak
De werkgever kan een fiets ter beschikking stellen aan de werknemer voor zijn woon-werkverkeer en zijn zakelijke ritten. Het aankoopbedrag kan door de werkgever over 5 jaar worden afgeschreven met een restwaarde van 10%. Afhankelijk van de jaarlijkse investeringswaarde kan er extra KIA (Kleinschalige Investeringsaftrek) mogelijk zijn.

3. Bruto-Netto Voordeel
De werknemer kan via de werkgever een fiets kopen die hij betaalt met een bruto loonbestanddeel, zoals vakantiegeld, bonussen of tegen inlevering van vakantiedagen.
De aanschafwaarde van de fiets komt ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De werkgever kan er voor kiezen een bijdrage te doen waardoor de fiets maar gedeeltelijk door de werkgever wordt betaald. Is de werkgeversbijdrage 100%, dan spreken we over een ‘cadeau fiets’.
 
4. Cadeaufiets
De werkgever koopt een fiets en geeft deze aan de werknemer. De werknemer betaalt geen bijdrage. De aanschafwaarde van de fiets komt volledig ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

5. Renteloze lening
De werkgever leent het aankoopbedrag voor een fiets aan de werknemer. De medewerker betaalt geen rente. Het rentevoordeel voor de werknemer is onbelast. De werknemer kan de lening aflossen door middel van nog niet ontvangen onbelaste reiskostenvergoeding.
 
6. Cafetariaregeling
De werkgever kan een fiets ter beschikking stellen aan de werkgever waarbij de werknemer een deel van de leasekosten betaalt uit zijn of haar bruto loon. Omdat de werknemer een fiets van de zaak heeft, vervalt wel de vaste reiskostenvergoeding. De regeling valt buiten de werkkostenregeling en biedt financiële voordelen voor zowel werkgever als werknemer.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

6 manieren om werknemers fiscaal gunstig aan een fiets te helpen

Scroll naar boven