Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

‘Snelheidremmers bij kruispunten verplicht maken’

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:28-04-2021
Er moeten nieuwe richtlijnen komen voor kruispunten buiten de bebouwde kom waar autoverkeer en fietsers elkaar kruisen. Snelheidsremmende maatregelen moeten daarbij de norm worden.

Dat is de conclusie van een promotie-onderzoek van Kirsten Duivenvoorden getiteld ‘Speed up to safe interactions’. De voormalig SWOV-onderzoeker deed aan de TU-Delft onderzoek naar de fietsveiligheid van kruispunten in het buitengebied. 

In ons land valt bijna de helft van de dodelijke fietsslachtoffers op kruispunten. Hoewel er meer ongevallen op kruispunten gebeuren binnen de bebouwde kom, is de afloop van ongevallen buiten de bebouwde kom vaak ernstiger. Binnen de bebouwde kom kent 8% van de ongevallen met letsel een fatale afloop, buiten de bebouwde kom 24%. Bovendien zijn wegen buiten de bebouwde kom ook relatief gevaarlijker: daar gebeuren 20% van de ongevallen met doden en ernstig gewonden terwijl deze wegen maar 4% van het netwerk uitmaken.
 
Kirsten Duivenvoorden rafelde in het kader van haar promotie de oorzaken van dergelijke kruispuntongevallen uiteen en ontwikkelde een model waarbij de inrichting van de kruispunten en het gedrag van weggebruikers -en de samenhang daartussen- de belangrijkste ingrediënten zijn.

Het onderzoek richtte zich op kruispunten op rurale wegen waar een snelheidslimiet van 80 km/h geldt en die kruisen met een andere rurale weg met óf een snelheidslimiet van 80 km/h of van 60 km/h. Verreweg de meeste ongevallen (90%) gebeuren op kruispunten met een voorrangsregeling.
 
De snelheid van de auto’s is alles bepalend als het gaat om de gevolgen van een aanrijding. Die snelheid moet op dergelijke kruispunten omlaag worden gebracht, bij voorkeur door de aanleg van plateaus die de snelheid terugbrengen tot 30 km per uur. Dat geeft automobilisten en fietsers ook meer tijd om te reageren en om ongevallen te voorkomen. Zo’n plateau werkt beter dan snelheidsremmende chicane voor de kruising blijkt uit onderzoek in de simulator. Een rotonde is natuurlijk ook een goede oplossing om de snelheid te verlagen. Op geen van de onderzochte kruispunten was nu sprake van snelheidsremmende maatregelen.
In voorkomende gevallen kan ook een middeneiland het oversteken van fietsers veiliger maken. Bij een tweerichtingen-fietspad zou men daar een bocht in moeten leggen, waardoor fietser worden gedwongen te kijken in de richting van naderde auto’s.

In de huidige CROW-richtlijnen worden dergelijke maatregelen wel genoemd, maar volgens Duivenvoorden is dat veel te vrijblijvend. Je zou dat moeten afdwingen. Sommige provincies hebben zelf richtlijnen ontwikkeld op basis van de CROW-richtlijnen, maar die leiden ook niet tot veiliger kruispunten en daarin worden snelheidsremmende maatregelen eveneens niet verplicht gesteld.

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

‘Snelheidremmers bij kruispunten verplicht maken’

Scroll naar boven