Webinar - Maatregelen bij werk in uitvoering voor fietsers en voetgangers

Webinar - Maatregelen bij werk in uitvoering voor fietsers en voetgangers

Datum: 8-5-2024, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via Teams
Op 8 mei organiseert CROW een webinar 'Maatregelen bij werk in uitvoering voor fietsers en voetgangers'. Vorig jaar is de fietsersbond een campagne gestart om het bord ‘fietsers afstappen’ bij wegwerkzaamheden definitief in de ban te doen. In deze webinar leggen we uit wat de alternatieven zijn en welke richtlijnen gelden voor tijdelijke verkeermaatregelen.
  • Het werken op en langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. Deze maatregelen vragen om co√∂rdinatie tussen betrokkenen. Afstemming, samenwerking en communicatie vormen de basis voor een optimaal resultaat in termen van tijd, kosten en veiligheid. De CROW-richtlijnen voor Werk in Uitvoering geven kaders en eisen voor het ontwerpen en inrichten van tijdelijke verkeersmaatregelen op alle wegen binnen en buiten de bebouwde kom, inclusief de autosnelwegen.

    De richtlijnen zijn van toepassing op alle planbare en niet-planbare werkzaamheden op, boven en naast de openbare weg. Hiermee bedoelen we alle infrastructuur die voor het verkeer beschikbaar is, dus ook voet- en fietspaden, fietsstraten, woonstraten, ontsluitingswegen en openbare parkeerterreinen binnen de bebouwde kom.

    Uit diverse onderzoeken blijkt dat passende maatregelen voor fietsers en voetgangers in sommige gevallen lastig uitvoerbaar zijn vanwege een vicieuze cirkel: fietsers en voetgangers gaan vaak door tot in het werkvak, omdat ze de indruk hebben dat er te weinig rekening met hun aanwezigheid wordt gehouden bij wegwerkzaamheden. Aannemers en wegbeheerders houden minder rekening met maatregelen voor fietsers en voetgangers omdat die genegeerd worden en die groep weggebruikers vaak alle maatregelen negeren.
    Hoog tijd om deze cirkel te doorbreken door kennis te delen.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2024'
Submenu openen

Webinar - Maatregelen bij werk in uitvoering voor fietsers en voetgangers

Scroll naar boven