Kenniscafé - Doorfietsroutes

Kenniscafé - Doorfietsroutes

Datum: 28-11-2023, 13:00 - 14:15
Locatie: Online via Teams
Op dinsdag 28 november organiseert CROW in het kader van Tour de Force in samenwerking met haar partners uit Groningen, Drenthe en Brabant een kenniscafé om ervaringen uit te wisselen over het realiseren van doorfietsroutes.
 • Tijdens dit kenniscafé bespreken en presenteren we twee voorbeeldprojecten, namelijk de doorfietsroutes tussen Assen en Groningen en tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarnaast presenteren we kort de nieuwe kaartbeelden ‘Doorfietsroutes 2024’. 

  Bij het realiseren van doorfietsroutes komt heel wat kijken. Aan de hand van twee voorbeeldprojecten in Groningen/Drenthe en in Brabant bespreken we waar je tegenaan loopt en wat de do’s en don’ts zijn. Daarbij gaat het over de volgende onderwerpen:
  • Samenwerken, rolverdeling en financiering
  • Proces en planning
  • Uitvoering
  • Participatie en weerstand
   
  Doorfietsroute F28 tussen Assen en Groningen
  De doorfietsroute tussen Assen en Groningen is een bijzondere samenwerking tussen twee provincies en drie gemeenten. In 2015 werd het plan gepresenteerd en in 2018 zijn de eerste onderdelen geopend. Vier deelprojecten zijn nog volop in uitvoering en planuitwerking. Deze fietsroute verbindt twee provinciehoofdsteden met elkaar via een 26 kilometer lange fietsroute die grotendeels de oevers van het Noord-Willemskanaal volgt. 'De Groene As' is daarom een passende titel voor deze fietsroute langs het Nationaal Park Drentsche Aa. Naast forensen kunnen ook recreatieve fietsers hier prettig en veilig fietsen.
  Meer informatie over het project:
  https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen/doorfietsroute-groene-as-assen-groningen/
   
  Snelfietsroute F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom
  In 30 minuten van hartje Roosendaal naar hartje Bergen op Zoom fietsen en andersom. Dat is mogelijk met de komst van de F58. Deze fietssnelweg van circa 13 km tussen Roosendaal en Bergen op Zoom die ervoor moet zorgen dat fietsers zich comfortabeler, veiliger en sneller kunnen bewegen tussen de twee steden. In samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en de Provincie Brabant is er naar de meest optimale en veilige route gezocht voor de F58. De route start in Roosendaal op de Wouwseweg, vervolgt zijn weg langs Wouw en Heerle met als eindbestemming de Marconilaan in Bergen op Zoom.
  De aanleg van de snelfietsroute gebeurt in negen delen. Eind 2020 is het eerste deel van de F58, de herinrichting van de Wouwseweg, afgerond. De aanleg van het Bergse gedeelte van de snelfietsroute is in november 2022 van start gegaan. Medio 2024 verwachten we de F58 gereed te hebben.
  Meer informatie over het project:
  Snelfietsroute F58 Roosendaal - Bergen op Zoom - Sjees

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven