Kenniscafé - Herinrichting openbare ruimte

Kenniscafé - Herinrichting openbare ruimte

Organisator: Tour de Force
Datum: 1-2-2022, 10:30 - 12:00
Locatie: Online via Zoom.
Op dinsdag 1 februari 2022 organiseert Tour de Force het Kenniscafé - Herinrichting openbare ruimte. 
 • Vooraankondiging kenniscafé op site Fietsberaad
  Er is steeds meer aandacht voor de voetganger en de fiets in de stad. Dit vertaalt zich onder andere in het anders ontwerpen van ruimte en meer focus op actieve mobiliteit. Het ‘omgekeerd ontwerpen’ via het STO(M)P-principe krijgt steeds meer aandacht. Dit gaat er vanuit dat gestart wordt met het denken vanuit de voetganger (stappen), daarna gekeken wordt naar de fietser (trappen) om vervolgens de ruimte voor OV, MaaS (deelmobiliteit) en de private auto in te vullen.

  Eind 2020 heeft CROW-Fietsberaad de notitie ‘Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers’ opgeleverd, waarin de belangrijkste lessen uit verschillende praktijkcases zijn benoemd en waarin aanbevelingen worden gedaan voor zowel het ontwerp als het proces bij de herverdeling van de openbare ruimte. In 2021 hebben Tour de Force, Ruimte voor Lopen en CROW-Fietsberaad de handen ineen geslagen voor een vervolg hierop.
   
  We verzamelden dankzij een prijsvraag opnieuw een aantal interessante praktijkcases waarvan informatieve factsheets zijn gemaakt. Ook organiseerden we samen met de gemeenten Tilburg en Nieuwegein twee ontwerpateliers waarin we vanuit de bril van een verkeerskundige en landschapsarchitect naar het herinrichten van de openbare ruimte hebben gekeken.

  Wat zijn de functies van een straat? Welke rol hebben de fiets en de voetganger nu? En welke rol zouden ze moeten hebben/krijgen?
   
  In dit kenniscafé presenteren we met de betrokken gemeenten en adviseurs de casussen en lessen uit beide ontwerpateliers en delen we de kennis die we de afgelopen twee jaar hebben opgedaan uit de verschillende activiteiten die we in het kader van de Tour de force hebben uitgevoerd op dit thema.

  Programma
  Tijd Agendapunt Woordvoerder
  10:30 – 10:40  uur Introductie/welkom door Tour de Force (1), korte introductie thematiek en proces vooraf (2) TdF – Birgit (1) + Mark (2)
  10:40 – 10:55 uur Ontwerpatelier Tilburg (resultaten + lessons learned)
  - Intro opgave – Miranda
  - Toelichting ontwerpen – Jolanda + Eveline
  - Lessen Miranda
  Team Ontwerpatelier Tilburg – NTB
  10:55 – 11:05 uur Q&A 1 Team Ontwerpatelier Tilburg / TdF
  11:05 – 11:10 uur KORTE PAUZE  
  11:10 – 11:25 uur Ontwerpatelier Nieuwegein (resultaten + lessons learned)

  Aanleiding – Annemarij
  Ontwerpen (verkeerskundige + landschap) – Willem
  Lessen – Annemarij
  Afsluiting - Willem
  Team Ontwerpatelier Nieuwegein – NTB
  11:25 – 11:35 Q&A 2 Team Ontwerpatelier Nieuwegein / TdF / CROW
  11:35 – 11:45 uur Algemene terugkoppeling: Notitie Fietsberaad & Infographic Mark

   
  11:45 – 11:50 uur Q&A 3 Mark
  11:50 – 12:00 uur Afsluiting door Tour de Force TdF – Birgit

Relevantie

Scroll naar boven