Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen

Datum: 15-3-2012 12:30
Locatie: Provinciehuis Zwolle
Op donderdagmiddag 15 maart organiseert het Fietsberaad samen met de Provincie Overijssel en de Regio Twente in Zwolle het Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.
  • Tijdens deze middag leggen verkeersontwerpers uit een stuk of zes Overijsselse gemeenten hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer, om deze met collega’s uit andere Overijsselse gemeenten en enkele deskundigen vanuit Fietsberaad en CROW in kleine groepjes te bespreken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie. Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeersontwerpers uit de provincie Overijssel deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
  • Aan de bijeenkomst hebben 24 mensen deelgenomen. 17 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 11 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 6 mensen redelijk nuttig. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,6.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven