Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes

Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes

Datum: 29-3-2012, 12:30 - 16:30
Locatie: Koffiehuis KHL, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam
Op 29 maart presenteren het Fietsberaad en de Stadsregio Amsterdam de resultaten van een onderzoek naar meetmethoden en normen voor het bepalen van goede fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes.
  • Lang niet iedereen woont of werkt op loopafstand van een halte van een metro-, tram- of snelbuslijn. Terwijl deze verbindende OV-lijnen wel erg aantrekkelijk zijn voor verplaatsingen over wat langere afstand. Goede fietsparkeervoorzieningen kunnen ervoor zorgen dat ook mensen die wat verder weg wonen, gebruik gaan maken van deze OV-lijnen. Dit wordt des te relevanter wanneer buslijnen en bushaltes komen te vervallen onder druk van financiële bezuinigingen. Voor het bepalen van het aantal benodigde fietsparkeervoorzieningen bij treinstations en de gewenste kwaliteit daarvan, bestaan redelijk eenduidige normen en methoden. Voor fietsvoorzieningen bij bus-, tram en metrohaltes ontbraken die nog. Maar nu niet meer. In opdracht van het Fietsberaad en het OV-bureau Randstad heeft het adviesbureau Inno-V een meetmethode en normen ontwikkeld voor het bepalen van goede fietsvoorzieningen bij de bus-, tram- en metrohaltes. Deze methode en normen zijn vervolgens door het adviesbureau Goudappel Coffeng getoetst bij btm-haltes in de regio Amsterdam. Daarvoor is een computertool ontwikkeld waarmee meetgegevens eenvoudig en eenduidig kunnen worden vastgelegd. Op de bijeenkomst wordt dit alles gepresenteerd en met elkaar bediscussieerd. Ook wordt kort aandacht besteed aan de resultaten van een proef met OV-fietsen bij bushaltes in de gemeente Haarlem. Het programma ziet er als volgt uit: 12.30 uur Ontvangst met koffie/thee. 13.00 uur Welkom en intro. 13.10 uur Het belang van goede fietsparkeervoorzieningen bij btm-haltes: - context en aanleiding voor het onderzoek. Maarten Bakker - Stadsregio Amsterdam 13.30 uur Welke en hoeveel voorzieningen bij welke (typen) btm-haltes: - uitleg van de ontwikkelde methode en normen. Otto van Boggelen - Fietsberaad 13.50 uur Praktijktoets in de regio Amsterdam: - presentatie van de gehanteerde computertool en de uitkomsten van de toets. Rico Andriesse - Goudappel Coffeng 14.10 uur Praktijkproef met OV-fietsen bij bushaltes in Haarlem: - kansrijke toepassing, of toch niet? Henk Sloos - Ecosol 14.30 uur Pauze 15.00 uur Discussie over: - het belang van goede fietsparkeervoorzieningen bij btm-haltes. - de toe te passen meetmethode - de te gebruiken computertool - de te hanteren normen - hoe wegbeheerders in beweging te krijgen en verbeteringen te realiseren. 16.30 uur Einde, hapje en drankje. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het volledig gerestaureerde Koffiehuis van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (Rijksmonument), gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 44 in Amsterdam. Het Koffiehuis is uitstekend bereikbaar met Tram 26: vanaf Amsterdam Centraal Station naar Halte Rietlandpark in 9 minuten (+ 2 minuten lopen). De trams rijden iedere 5 minuten. Zie voor meer info: www.khl.nl.
  • Het totaal aantal deelnemers was circa 75. 46 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 21 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 22 mensen redelijk nuttig, 2 mensen weinig nuttig en voor 1 persoon was het niet van toepassing. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2012'
Submenu openen

Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes

Scroll naar boven