Expertmeeting fietsstroken

Expertmeeting fietsstroken

Datum: 26-4-2012, 11:00 - 13:00
Locatie: Kennisplatform Verkeer en Vervoer, kantoorgebouw Leeuwesteijn, Jaarbeursplein 15 in Utrecht.
Op donderdag 26 april organiseert het Fietsberaad van 11.00 tot 13.00 uur een Expertmeeting over fietsstroken, fietssuggestiestroken en kantstroken. Voor de meeting worden 18 experts persoonlijk uitgenodigd. Alleen zij kunnen zich aanmelden.
  • Fietsstroken en fietssuggestiestroken worden door wegbeheerders in Nederland op grote schaal toegepast. Daarbij valt een grote verscheidenheid op in toepassing en uitvoeringsvorm, nog los van de meer juridische aspecten als fietssymbool en type belijning: zowel op gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen; in allerlei mogelijke breedtes; in combinatie met allerlei breedtes van de rijloper voor de auto; bij allerlei combinaties van intensiteiten van auto- en fietsverkeer. De reden om ze aan te leggen is meestal goed bedoeld: vergroting van de veiligheid en het comfort van fietsers. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het bereikte effect en werkt het te vaak zelfs averechts. Trouwens, ook kantstroken worden door fietsers en automobilisten soms opgevat als fietssuggestiestroken ... Voldoende aanleiding voor het Fietsberaad om hier aandacht aan te schenken en in te gaan op het aanbod van Ligtermoet & Partners om hierover een expertmeeting te organiseren. De discussie op deze bijeenkomst zal worden gevoerd aan de hand van foto’s van vele praktijksituaties. De thans op straat zichtbare verscheidenheid in toepassingen en uitvoeringsvormen komt in zijn volle breedte aan de orde, met per situatie telkens de vraag: vinden we dit goed of fout, en als het niet goed is, kiezen we dan voor stroken of juist niet, en als we voor stroken kiezen, hoe breed zouden die in dit geval dan moeten zijn? Na het bespreken van deze vele voorbeelden gaan we vervolgens na of we een rode draad ontdekken in wat we in bepaalde situaties goed en fout vinden en of we dit kunnen concretiseren. Deze bijeenkomst is niet openbaar - er worden slechts 18 experts voor uitgenodigd. De resultaten zullen worden verwerkt door Ligtermoet & Partners. Welke vorm dit uiteindelijk krijgt - een artikel in Fietsverkeer of een Fietsberaad publicatie of iets anders, wordt pas later besloten. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 april van 11.00 tot 13.00 uur (met aansluitend een lunch) in de zaal van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, kantoorgebouw Leeuwesteijn, Jaarbeursplein 15 in Utrecht.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven