Fietsbeleid en luchtkwaliteit

Fietsbeleid en luchtkwaliteit

Datum: 16-3-2006 13:30
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
  • Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waar is gediscussieerd over de relatie tussen fietsbeleid en luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit op plaatsen waar de normen worden overschreden te verbeteren, zijn maatregelen ter afremming van het autoverkeer nodig. Deze maatregelen kunnen kansen bieden voor het fietsverkeer, wanneer er ter plekke meer ruimte ontstaat voor fietsvoorzieningen. Maar ze kunnen ook een bedreiging vormen, wanneer het omgeleide gemotoriseerde verkeer op andere plaatsen tot problemen leidt voor het fietsverkeer. Hierover is gediscussieerd aan de hand van twee praktijkverhalen: - Louis Eggen, hoofd verkeer van de gemeente Den Haag, vertelde over de maatregelen die zijn gemeente treft om enkele belangrijke knelpunten op te lossen en wat die betekenen voor het fietsverkeer. - Casper Rupert, projectleider luchtkwaliteitsplan van de gemeente Tilburg, en Liesbeth Trip, beleidsmedewerker fietsverkeer, legden uit wat Tilburg concreet van plan is ter verbetering van de luchtkwaliteit en wat dat betekent voor het Tilburgse fietsbeleid. Tijdens de bijeenkomst bleek iedereen het er over eens dat je met alleen fietsbeleid geen luchtkwaltiteitsprobleem kunt oplossen in een specifieke straat. Daarvoor zul je ook autoremmende maatregelen ter plekke moeten treffen. Tegelijkertijd biedt dat juist kansen voor fietsbeleid. Aan de bijeenkomst namen 14 personen deel; 7 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig; 7 redelijk nuttig; 0 nauwelijks nuttig.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven