Tour de Force

Wayfinding Hoogwaardige Regionale Fietsroutes

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Auteur:Tour de Force
 • Datum:12-01-2022
Onder leiding van de Nationale Bewegwijzeringsdienst is in samenwerking met de Tour de Force, de provincie Noord-Brabant en de Breda University of Applied Science, een bewegwijzering ontworpen voor hoogwaardige fietsroutes.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Hoogwaardige regionale Fietsroutes
  De hoogwaardige regionale fietsroutes vormen het topsegment van de fietsroutes in Nederland. Deze regionale routes noemen wegbeheerders vaak ook snelle fietsroute, snelfietsroute, doortraproute of sterroute. Deze fietsroutes zijn erop gericht om (woon)gebieden in de regio te verbinden met nabijgelegen (grote) steden en werklocaties. Ze hebben als doel de fietser hier gemakkelijk, veilig en comfortabel naar toe te leiden. Dit uit zich in kwaliteit en inrichting van de route, zo hebben fietsers op deze routes bijvoorbeeld vaker voorrang en wordt fietsen op afstanden tot 15-25 kilometer gestimuleerd. Deze routes zijn primair gericht op het stimuleren en vergemakkelijken van het fietsen voor woon-werk verkeer, maar in praktijk zien we dat ook schoolgaande jongeren, en recreatieve fietsers veelvuldig gebruik maken van de aantrekkelijke routes.
   
  Waarom een eigen bewegwijzering
  Niet alleen door de kenmerken, maar ook met de focus op doelgroepen en door het hogere gebruik van Hoogwaardige regionale Fietsroutes onderscheiden deze zich van andere routes. Dat vraagt om een eigen aanduiding – ook wel wayfinding – genoemd. Belangrijk daarbij zijn uniformiteit (herkenbaarheid) en continuïteit. Wens was om tot een eenduidige stijl te komen en de toekenning van nummering en kleur ook landelijk te regelen. Daarnaast moet de bewegwijzering  bij  een hoge(re) snelheid goed zichtbaar en daarmee tijdig leesbaar zijn.


  Ontwikkeling van de wayfinding
  Een aantal jaar geleden is binnen het Europese programma CHIPS de basis gelegd voor de ontwikkeling van een eenduidige manier van bewegwijzering voor Hoogwaardige Regionale Fietsroutes. In samenwerking met Tour de Force is onder leiding van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en met een grote rol voor de provincie Noord-Brabant en de Breda University of Applied Sciences (BUAS) een bewegwijzering ontworpen voor Hoogwaardige Fietsroutes, aansluitend op de bestaande fietsbewegwijzering. Alle provincies en vervoerregio’s zijn als coördinatoren van de uitrol van Hoogwaardige Regionale Fietsroutes actief betrokken bij de totstandkoming.
   
  De door Mijksenaar ontwikkelde varianten voor bewegwijzering zijn ‘buiten’ onder regie van de NBd, getest op de route F261 Tilburg – Waalwijk en met 3D-brillen in een digitale omgeving. Optimalisaties op de voorkeursvariant, namelijk; aanvullende bewegwijzering in de vorm van een voorwegwijzer en bevestigingsbord,  zijn vervolgens ontworpen door de NBd en getest op een drietal routes: Utrecht - De Bilt, Eindhoven - De Run en Apeldoorn - Deventer. Met een grote groep fietsers die de routes fysiek  of digitaal (film) hebben ‘gereden’, zijn de verschillende kleuren (kader waar het F-nummer in is opgenomen), lengte van de tekstvelden en uitlijning van de tekst beoordeeld. Dit alles heeft geleidt tot een eenduidig concept dat inmiddels officieel in de kennisbank van het CROW is opgenomen en over alle Hoogwaardige Regionale Fietsroutes in Nederland wordt uitgerold. Zie kaartbeeld (datum 14 juni 2021). Nieuwe routes worden jaarlijks aan dit kaartbeeld toegevoegd, voorzien van nummer en kleur.
   
  De straat op!
  Wayfinding van Hoogwaardige Fietsroutes is geënt op 3 aspecten: kleur, nummer en einddoel van de route. Er wordt gebruik gemaakt van voorbewegwijzering en een bevestigingsbord
  Toepassing van de bewegwijzering gebeurt als volgt:
  • Elke route is voorzien van een kleur, F-nummer met 3 of 4-cijfers. In de keuze voor de F-nummering is de analogie gezocht met A/N-wegen (en getoetst door de NBd). Bij voorkeur wordt voor deze  aansluiting met een nabijgelegen A/N-weg gekozen.
  • Routes met gelijke nummering (gelijkwaardige analogie met A/N-weg) hebben een gelijke kleur, ook als ze (nog niet) aaneengesloten gerealiseerd worden.
  • De NBd verzorgt uitgifte van de nummers en kleuren, in nauwe samenspraak met de betrokken overheden.
  • De NBd is eveneens vanuit haar wettelijke taak verantwoordelijk voor het op – en vaststellen van de planvorming voor toepassing van de bewegwijzering van de routes met o.a. uitvoering van de lay-out, weergegeven doelsinformatie en advies  waar  welk bord wordt geplaatst.
   
  Inmiddels zijn de F73 en de F344  uitgerust  met de ‘nieuwe’ vorm van bewegwijzering en volgen de  F58, F35, F261,  F59, F340 en F270.
   

Relevantie

Scroll naar boven