Tour de Force

Vaste parkeerplekken deelfietsen en -scooters in binnenstad Amersfoort

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-02-2023
Om overlast door hinderlijk geparkeerde elektrische deelfietsen en -scooters te voorkomen mogen gebruikers deze in de binnenstad van Amersfoort alleen nog parkeren op een van de 16 aangewezen parkeerplaatsen. Ook in twee wijken dicht bij de binnenstad komen vergelijkbare deelmobiliteithubs.

 • In Amersfoort, een stad met ruim 150.000 inwoners, zijn momenteel 300 deelfietsen en 300 deelscooters beschikbaar. Medio 2022 was er nog een aanbod van 1200 voertuigen in de stad, van vijf verschillende aanbieders. Sindsdien trokken twee aanbieders zich terug.
   
  De her en der op de stoep geparkeerde voertuigen leiden bij de inwoners tot irritatie. Uit een evaluatie naar het gebruik van deze deelmobiliteit die de gemeente onlangs presenteerde bleek onder meer dat ruim de helft van de meldingen over deelfietsen- en scooters die in de periode van januari tot augustus 2022 binnenkwamen ging over het hinderlijk parkeren van deze voertuigen. Een ander deel van de meldingen ging over verrommeling van het straatbeeld, met daarbij vaak de suggestie om vaste parkeerplaatsen aan te leggen. De vaste parkeerplaatsen dragen niet alleen bij aan het verminderen van de overlast maar zijn ook bedoeld om de voertuigen beter te kunnen vinden.
   
  De belangrijkste conclusies van de evaluatie waren verder dat de helft van de gebruikers zegt de auto te hebben laten staan voor hun rit met de deelscooter en dat zestig procent van de gebruikers jonger is dan 29 jaar. Hun motieven om deze vorm van vervoer te gebruiken waren vooral tijdsbesparing, het niet hebben van een eigen fiets/scooter en plezier. Omdat deelscooters in Amersfoort veel meer en frequenter gebruikt worden dan de deelfietsen zeggen de resultaten weinig over de gebruikers van deelfietsen. Concreet kan wel genoemd worden dat de ritten op de deelfietsen gemiddeld 2,2 kilometer lang waren ten opzichte van 3 kilometer voor deelscooters.
   
  De evaluatie vond plaats met vragenlijsten onder inwoners van Amersfoort en het klantenbestand van aanbieders van deelmobiliteit, data van de aanbieders, gesprekken met inwoners, meldingen bij de gemeente, en een onderzoek van MBO-studenten naar foutgeparkeerde fietsen en scooters.  
   
   

Relevantie

Scroll naar boven