Tour de Force

Tour de Force Innovatieprijs 2021

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:15-02-2021
De inschrijving voor de Tour de Force Innovatieprijs is weer geopend. Inschrijven is mogelijk tot en met 18 maart 2021. De winnaar wordt gekozen tijdens het Nationaal Fietscongres 2021 op 17 juni.

 • Tour de Force zet zich in voor een sterker fietsbeleid in Nederland. Fiets is hét vervoermiddel van alle tijden en zeker van nu. Daarbij hebben we een ambitieuze doelstelling: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. We werken hier hard aan in een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en -platforms. Innovaties zijn daarbij natuurlijk onmisbaar, en daarom roepen we iedereen op om hun beste ideeën in te dienen die nog een zetje kunnen gebruiken.
   
  Deelname aan de innovatieprijs staat open voor iedereen. Een deskundige jury maakt een voorselectie van de beste inzendingen. Deze genomineerden krijgen de kans om hun product of vinding te presenteren tijdens het Nationaal Fietscongres. De winnaar wordt gekozen door de aanwezige deelnemers en ontvangt €10.000,- om te besteden op een manier die de innovatie in de praktijk een stap verder brengt.
   
  De Tour de Force wil de deelname aan de Innovatieprijs laagdrempelig houden. Er worden daarom maar enkele voorwaarden gesteld:
  • De innovatie moet gericht zijn op één van de vijf thema’s van de 2e etappe Schaalsprong Fiets;
  • Het project moet op korte termijn realiseerbaar zijn en de Innovatieprijs moet bijdrage leveren aan die realisatie;
  • De deelnemers aan de Innovatieprijs stemmen in met de communicatie en publiciteit vanuit de Tour de Force en het Nationaal Fietscongres;
  • De ploegleiders en leden van het Tourbureau van de Tour de Force zijn uitgesloten van deelname;
  • Inzendingen worden getoetst aan de volgende vier criteria: innovativiteit, uitvoerbaarheid, reproduceerbaarheid en bereik.

  Het indienen van een voorstel kan op de website van het Nationaal Fietscongres.


  Jury

  De jury bestaat dit jaar uit:
  • Henk Brink (voorzitter Tourleiding, gedeputeerde provincie Drenthe)
  • Esther van Garderen (directeur Fietsersbond)
  • Marije Klomp (Programmadirecteur duurzaamheid Radboud Universiteit en Fietsambassadeur)  
  • Maja van der Voet (programmamanager Tour de Force)

Relevantie

Scroll naar boven