Tour de Force

Provincie Groningen stimuleert fietsen met 26 miljoen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:13-06-2024
De provincie Groningen heeft 26 miljoen euro gereserveerd voor het uitvoeren van een nieuw fietsprogramma voor de komende vier jaar. Het programma genaamd ‘Iedereen op de fiets’ omvat onder meer het stimuleren van fietsen voor iedereen, het voltooien van doorfietsroutes en het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsenstallingen.

 • "We vinden het belangrijk dat iedereen die wil fietsen, kan fietsen”, zegt Johan Hamster, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Groningen. “Daarom investeren wij de komende jaren weer veel geld in fietsprojecten. Daarbij hebben we ook oog voor verkeersveiligheid. Want helaas zien we steeds meer fietsongelukken in onze provincie. Die negatieve trend willen we doorbreken." 
   
  In het nieuwe fietsprogramma heeft de provincie meer aandacht voor het stimuleren van mensen die nog niet fietsen om de fiets te pakken en het aanleggen van voorzieningen voor mensen die een aangepaste fiets gebruiken. De aandacht voor het vergroten van de fietsvaardigheid van kinderen blijft. Naast het voltooien van gepland doorfietsrouten zijn er plannen voor doorfietsroutes naar regionale kernen als Veendam en Winschoten en er komt een campagne om Groningers te verleiden voor korte ritten naar de supermarkt, sportclub of het museum de fiets te pakken. Tenslotte wil de provincie de fietsenstallingen bij stations, bushaltes en P+R terreinen.  
   
  In het Werkplan Fiets 2024-2027 ‘Iedereen op de fiets’ staan de bijna vijftig activiteiten die de provincie met dit budget financiert uitgebreid beschreven. Het meeste geld, circa 18 miljoen, gaat naar de uitbreiding van het fietsnetwerk. In het Werkplan maakt de provincie bewust onderscheid tussen verschillende typen fietsers omdat de aanpak per type fietser kan verschillen. Voor elk type fietser – doelgerichte fietsers, kinderen en scholieren (en hun ouders), oudere fietsers, recreatieve fietsers, sportieve fietsers, logistieke fietsers, nog-niet-fietsers en fietsers op een aangepaste fiets – is uitgewerkt met welke voorzieningen deze het meest geholpen is, zoals snelle en herkenbare fietsroutes voor doelgerichte fietsers en brede fietspaden voor fietsers op een aangepaste fiets.
   

Relevantie

Scroll naar boven