Tour de Force

MKBA Fiets geactualiseerd

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:27-05-2024
Decisio heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de MKBA Fiets geactualiseerd. Aanleidingen hiervoor zijn onder meer het sterk toegenomen fietsgebruik en de opkomst van de e-fiets en de speedpedelec. De Actualisatie MKBA Fiets 2023 bevat herziene waarderingskengetallen voor de onderwerpen reistijd en reisbeleving fiets, verkeersveiligheid, opkomst van de e-fiets en gezondheid.

 • Sinds de laatste actualisatie van de waarderingskengetallen voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van fietsgerelateerde projecten in 2017 zijn er veel ontwikkelingen geweest in het fietsen. De e-fiets en de speedpedelec zijn sindsdien sterk in opkomst, het aantal hoogwaardige fietsroutes is toegenomen en fietsnetwerken in landelijke en stedelijke gebieden zijn verbeterd. Het fietsgebruik is in het algemeen gegroeid en daarbij ook het aantal fietsongevallen. Daarnaast is er meer inzicht ontstaan in de maatschappelijke en economische effecten van fietsinfrastructuur en fietsbewegingen.
   
  Aanvulling
  De Actualisatie MKBA Fiets 2023 biedt geen volledige herziening van de methodiek die in 2012 voor het eerst werd ontwikkeld, maar is een aanvulling die zich concentreert op de meest urgente onderwerpen: reistijd en reisbeleving van de fiets, verkeersveiligheid, opkomst van de e-fiets en gezondheidseffecten. Daarnaast komt ook de relatie van de MKBA tot brede welvaart aan bod. De waarderingskengetallen voor andere onderwerpen uit de MKBA zullen vanaf 2024 nog worden geactualiseerd.
   
  Toepassing
  De MKBA Fiets is bedoeld voor wie als opsteller, opdrachtgever of gebruiker te maken krijgt met maatschappelijke kosten-batenanalyses voor fietsprojecten, zoals de aanleg van fietspaden, fietsenstallingen en verkeersregelingen. Met een MKBA kan men een voorgenomen project objectief analyseren door het te vergelijken met het nulalternatief (‘niets doen’).
   

Relevantie

Scroll naar boven