Tour de Force

Grote investering nodig voor veiliger fietsroutes middelbare scholieren

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:30-08-2023
Op drukke routes naar middelbare scholen zijn de fietspaden regelmatig te smal of is er bijvoorbeeld sprake van gemengd verkeer bij een maximumsnelheid van 50 km/h. Om deze routes veiliger te maken zijn verbeteringen nodig aan een paar duizend kilometer fietspad in ons land. De totale kosten daarvan bedragen 1,7 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van Sweco in samenwerking met de Fietsersbond in opdracht van Bouwend Nederland.

 • Het Onderzoek kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren, dat in juli 2023 verscheen, is een vervolgonderzoek op de nulmeting van Sweco uit 2020. Het huidige onderzoek brengt in kaart waar de verkeersveiligheid op drukke fietsroutes naar middelbare scholen te wensen overlaat. Deze drukke fietsroutes zijn routes waar meer dan 150 middelbare scholieren per dag gebruik van maken. In totaal gaat het om 6000 kilometer.
   
  Kwart kilometers onveilig
  Ruim driekwart van de middelbare scholieren gaat met de fiets naar school. Uit het onderzoek blijkt dat zij op drukke routes landelijk bijna een kwart van hun afstand over relatief onveilige infrastructuur fietsen: wegen met gemengd verkeer met een snelheidslimiet van 50 km/h of hoger. Op andere wegen kan de veiligheid beter door smalle fietspaden te verbreden of een open verharding van tegels of klinkers te vervangen door een gesloten verharding van beton of asfalt. In Flevoland fietsen scholieren het minst over onveilige infrastructuur, in Limburg het meest. In Zeeland, Friesland en Overijssel fietsen ze in verhouding het vaakst over 60 km/h wegen, in Limburg in verhouding het vaakst over 80 km/h wegen (5 procent van hun route).
   
  Breedte, verharding, gemengd verkeer
  Sinds de nulmeting in 2020 is er op drukke fietsroutes is 125 km fietspad verbreed en er is 80 km extra fietspad aangelegd. Dat is nog lang niet voldoende, zo volgt uit het rapport. Op ongeveer vierduizend van de zesduizend kilometer aan drukke fietsroutes is het fietspad niet breed genoeg, in de meeste gevallen is een verbreding van 1 meter of meer nodig. De ruimte daarvoor is over 3600 kilometer van deze fietspaden aanwezig. Ruim 1100 kilometer heeft een verharding van klinkers of tegels.
  Bijna 1300 kilometer fietsroute loopt over wegen met gemengd verkeer en een maximumsnelheid van 50 km/h. In ruim de helft van het aantal kilometers is daar geen ruimte beschikbaar voor een vrijliggend fietspad. De gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben als wegbeheerder het grootste aantal kilometers 50 km/h wegen met gemengd verkeer. Bijna 90 kilometer loopt over wegen met gemengd verkeer en een maximumsnelheid van 80 km/h.
  Er zijn 14 gelijkvloerse oversteekplaatsen op wegvakken met 80 km/h waar meer dan 150 scholieren per dag gebruik van maken.
   
  Opgave
  Om al deze knelpunten aan te pakken is 1,7 miljard euro nodig. Sweco en de Fietsersbond berekenden dit op basis van de eenheidsprijzen uit de Menukaart van de investeringsimpuls verkeersveiligheid 2022-2023. Het gaat hierbij om het verbreden van fietspaden, deze voorzien van asfalt of beton, het afwaarderen van wegen van 50 naar 30 km/h of van 80 naar 60 km/h, en de aanleg van vrijliggende fietspaden, snelheidsremmende plateaus en ongelijkvloerse kruisingen. Negentig procent van deze opgave ligt bij de gemeenten.
   

Relevantie

Scroll naar boven