Tour de Force

Fietsplatform organiseert herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:29-04-2024
Het Fietsplatform organiseert een herijking van het kwaliteitskader voor fietsroutes. Dit is nodig omdat het gebruik van het fietsroutenetwerk door de jaren heen is veranderd. In september moet het geactualiseerde kwaliteitskader beschikbaar zijn.

 • Nederland kent steeds meer recreatieve fietsers, die steeds vaker op pad gaan. Ook is de diversiteit aan fietsen toegenomen en fietst men harder, verder en tot op hogere leeftijd. Tegelijk neemt de beweegruimte af en is de infrastructuur minder berekend op het veranderlijke gebruik. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het Fietsplatform om een herijking van het kwaliteitskader voor fietsroutenetwerken te organiseren. Op 9 april vond hiervoor een vakberaad plaats met en voor de routebureaus die de regionale fietsnetwerken ontwikkelen en beheren.
   
  Kwaliteitsaspecten
  Tijdens deze bijeenkomst gaf het Fietsplatform een voorzet voor de uitwerking van zeven kwaliteitsaspecten die ook de basis vormden voor de meest recente Kwaliteitsmonitor: ontwerp, infrastructuur, bewegwijzering, aanvullende voorzieningen, routedata, ontsluiting en beheer en organisatie.
   
  Planning
  De volgende stap is het bepalen van streefwaardes voor de kwaliteitsaspecten, in samenwerking met de regionale routebureaus. Hiervoor is een werkgroep ingesteld. Van de zomer krijgen de regionale routebureaus de mogelijkheid het herijkte kwaliteitskader te beoordelen. Het Fietsplatform streeft er naar om in september een actueel kwaliteitskader te presenteren.
   
   
  Bron: Fietsplatform
   

Relevantie

Scroll naar boven