Tour de Force

Verkenning Centrale Fietsendatabase

 • Soort:Notities
 • Auteur:Linda Heilmann, CROW-Fietsberaad
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad ihv de Tour de Force
 • Datum:19-04-2017
Verkenning van de architectuur voor een centrale fietsdatabase, die voor uiteenlopende doeleinden ingezet kan worden.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Mei 2016 is de kopgroep Centrale fietsendatabase in het leven geroepen op verzoek van de technologieploeg onder de vlag van de Tour de Force. Missie voor de kopgroep is te komen met een voorstel voor een zo actueel mogelijke database waarin eigenschappen van fietsen zijn vastgelegd zonder de privacy van de eigenaar te schenden en waarvan de investerings- en onderhoudskosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Vanwege dit laatste is het uitgangspunt dat een verplichte eigendomsregistratie en/of verplicht framenummer momenteel niet haalbaar is. De database moet dus gevoed worden op basis van vrijwilligheid.
   
  Dit document gaat kort in op de vraag naar zo’n centrale database en de mogelijke toepassingen. In hoofdstuk 3 en 4  wordt een mogelijk ontwerp gepresenteerd inclusief autorisatieniveaus. Dit document is vooral bedoeld om de ideeën voor een centrale fietsendatabase concreter te maken. Enkele marktpartijen zullen gevraagd worden om op basis van het voorlopig ontwerp een kosten-inschatting te maken voor de bouw en instandhouding van een centrale fietsendatabase. We hopen daarmee een belangrijke bouwsteen te leveren voor volgende stappen. De verwachte kosten zullen immers in belangrijke mate bepalen of een centrale fietsendatabase realiseerbaar is.
   
  Als we de globale kosten weten, blijven er nog voldoende discussiepunten over, zoals:
  • Voldoet de huidige structuur om te voorzien in de behoefte vanuit de gebruikers van de database? Hiervoor is het nodig de behoeften te concretiseren;
  • Zijn alle stakeholders benoemd?
  • Voldoen de autorisatieniveaus om te voorzien in de behoeften van stakeholders?
  • Er wordt uitgegaan van het  standaard Rai-framenummer als uniek ID van een fiets. Er zijn echter dubbele framenummers in omloop. Hoe wordt er voor gezorgd dat de database alleen uit unieke nummers bestaat en deze dubbele nummers niet worden opgenomen?
  • Wie gaan de database gebruiken en met welk volume? Er bestaan nu ideeën over mogelijke toepassingen en het zou goed zijn om dit te concretiseren voor zover dat mogelijk is. 
  • Zijn er voldoende initiatieven om de kosten te dekken?
  • Hoe creëer je massa?
  • Welke mogelijke verdienmodellen zijn er en is daar draagvlak voor?
  • Welke partij gaat de database beheren en onderhouden?
  • Welke financieringsmodellen zijn mogelijk?                                                                               

Relevantie

Scroll naar boven