Tour de Force

Update pilots Veilig fietsen naar school - een project van de F10, Tour de Force en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:05-06-2020
Fietsen is voor kinderen een belangrijke manier om veilig te leren deelnemen aan het verkeer. En het zorgt ook voor dagelijkse beweging, zelfstandigheid en mobiliteit. Binnen de aanpak van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) behoren fietsers tot de kwetsbare groep in het verkeer. Het zijn onbeschermde verkeersdeelnemers die een verhoogd ongevalsrisico in het verkeer kennen. Voldoende oefening is daarom van groot belang. Jong geleerd is immers oud gedaan.

  • De F10 is een netwerk van wethouders en ambtenaren van ambitieuze fietssteden. Zij werken samen met het Rijk, vervoerregio’s en provincies aan een verdere groei van het fietsgebruik in Nederland. Het cijfer 10 drukt uit dat de steden een ambitieus fietsbeleid voeren: ze gaan voor een rapportcijfer 10. Ze doen dit onder de vlag van de Tour de Force. De F10 heeft in 2019 de intentie uitgesproken om echt werk te willen maken van veilig fietsen naar school door kinderen en jongeren. De Tour de Force en het ministerie van IenW hebben afgesproken de krachten te bundelen op dit onderwerp. Daarbij zijn de ANWB, de Fietsersbond, TeamAlert en VVN ook als partners aangesloten. In overleg met de F10 hebben zij samen in totaal zes opschaalbare pilots opgesteld die gemakkelijk toegepast kunnen worden in een of meer F10-steden. Vijftien gemeenten nemen deel aan de pilots ‘Veilig fietsen naar school’. In de bijlage hieronder vindt u een update en tevens een korte beschrijving van de stand van zaken per juni 2020.

    Download de update hier

Relevantie

Scroll naar boven