Tour de Force

Standaardisatie effectmeting Hoogwaardige Fietsroutes: beleving & gedrag

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:Alina Prey, Daphne Nieuwenhuis en Marie-José Olde-Kalter (Goudappel)
 • Uitgever:Tour de Force
 • Datum:28-07-2022
De aanleg van Hoogwaardige Fietsroutes wordt gezien als belangrijk instrument om het doel van 20% meer fietskilometers in 2027 (t.o.v. 2017) te bereiken. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de aanleg van deze routes, en daarmee in de effectiviteit van investeringen, is meer en eenduidige dataverzameling nodig. Om deze reden stelt Tour de Force een ‘Eenduidige Meetmethode Hoogwaardig Fietsnetwerk’ beschikbaar.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Nederland is al jaren het fietsland bij uitstek. Vanuit de verschillende duurzaamheidsdoelen, zoals economische bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid wordt gewerkt aan een toename van het fietsgebruik. Tour de Force – het samenwerkingsverband voor fiets – heeft zich als doel gesteld om te komen tot 20% meer fietskilometers in 2027 (t.o.v. 2017).

  De aanleg van Hoogwaardige Fietsroutes wordt gezien als belangrijk instrument om tot die schaalsprong te komen. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de aanleg van deze routes, en daarmee in de effectiviteit van investeringen, is meer een eenduidige dataverzameling nodig. Om deze reden stelt Tour de Force een ‘Eenduidige Meetmethode Hoogwaardig Fietsnetwerk’ beschikbaar. In twee protocollen zijn de metingen van ‘gedrag & beleving’ en ‘gebruik’ op Hoogwaardige Fietsroutes stap voor stap beschreven. Op deze pagina vind je het protocol 'gedrag & beleving'. Het protocol 'gebruik' vind je bij de gerelateerde documenten.
   
  Voordelen standaardisatie
  De standaardisatie van de uitvoering en de effectmeting wordt centraal geregeld. Dit levert de volgende voordelen op:
  • resultaten zijn bruikbaar voor een landelijke vergelijkbaarheid van investeringen in Hoogwaardige Fietsroutes;
  • standaard verrijking van enquêteresultaten leidt tot een directe kwaliteitsimpuls;
  • versnelling, toepassing en implementatie van wetenschappelijke concepten;
  • toegevoegde waarde voor quick-scan en strategische verkeersmodellen;
  • borging en uniformiteit fietskennisontwikkeling en innovatie.
    
  Met een standaardisatie van metingen op Hoogwaardige Fietsroutes zijn we in staat om overal in het land data in te winnen, die in de analyse tot vergelijkbare informatie kan leiden. Dat maakt dat we Nederland-breed beter uitspraken kunnen doen over het gebruik van routes en effectiviteit van investeringen in deze routes.
   
  Beleving en gedrag
  Bij dit type metingen gaat het om de vraag in hoeverre Hoogwaardige Fietsroutes hebben geleid tot een verandering in het gedrag van de doelgroep (overstappen op de fiets, fietsfrequentie of -duur). De beleving en waardering van de routes speelt daarbij een belangrijke rol. Om beleving en gedrag op Hoogwaardige Fietsroutes te meten, zijn twee vragenlijsten ontwikkeld (voor- en nameting) en is een protocol opgesteld waarbij de werkwijze stap voor stap staat beschreven.
   
  De resultaten van de metingen van beleving en gedrag op Hoogwaardige Fietsroutes worden visueel in één overzichtelijk openbaar toegankelijk dashboard weergegeven.

Relevantie

Scroll naar boven