Tour de Force

Meer plek voor de speedpedelec?

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Hans Godefrooij en Lindy van Scharrenburg (DTV Consultants)
 • Uitgever:Tour de Force
 • Datum:01-02-2023
Sinds 2017 wordt de speedpedelec aangemerkt als een bromfiets. DTV Consultants heeft, ter onderbouwing van de ontheffingsregeling, in opdracht van Tour de Force, een onderzoek uitgevoerd naar de potentie en de verkeers(on)veiligheid van de speedpedelec.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Eén van de opgaven binnen Tour de Force – de thema’s ‘Fiets in de stad’ en ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’ gezamenlijk – heeft betrekking op de positie van de speedpedelec. Sinds 2017 wordt de speedpedelec aangemerkt als een bromfiets. Dat betekent dat deze fietsen aan de bromfietseisen moeten voldoen en de berijder een helm moet dragen. Het betekent ook dat de speedpedelec (binnen de bebouwde kom) niet meer op het fietspad mag rijden. Veel speedpedelec-gebruikers blijken met een gemiddelde snelheid van 30-35 kilometer per uur te rijden, zijn fragiel in hun positie op de rijbaan en worden door automobilisten niet als bromfiets herkend. Zij voelen zich onveilig tussen het (vracht)verkeer op de rijbaan, op de plekken waar ze geen gebruik mogen maken van het fietspad. Wegbeheerders worstelen met de vraag welke plek ze de speedpedelec als lid van de fietsfamilie kunnen geven. Veel wegbeheerders zien de speedpedelec namelijk als mobiliteitsoplossing, en daarmee een welkom vervoersmiddel voor de regionale verplaatsing.
   
  Wens van veel wegbeheerders is dat speedpedelecs - onder voorwaarden, zoals het naleven van een maximumsnelheid op het fietspad – keuzevrijheid krijgen om gebruik te maken van het fietspad. Tot die tijd, want aanpassing van wetgeving is niet van vandaag op morgen georganiseerd, willen we vanuit Tour de Force zoveel mogelijk eenduidigheid en daarmee duidelijkheid naar weggebruikers leveren.
    
  DTV Consultants heeft, ter onderbouwing van de ontheffingsregeling, in opdracht van Tour de Force, een onderzoek uitgevoerd naar de potentie en de verkeers(on)veiligheid van de speedpedelec. De potentie van de speedpedelec om autoritten te vervangen, moet beter worden benut. Het bieden van keuzevrijheid ten aanzien van de plaats op de weg kan hierbij een belangrijke rol spelen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat dit zal leiden tot een toename van het aantal verkeersongevallen. Tot die conclusie komt DTV Consultants na uitvoering van het onderzoek. In het onderzoek zijn ook de ervaringen van de gemeentes Rotterdam en Amersfoort op een rij zijn gezet, rondom het uitgeven van ontheffingen aan berijders van de speedpedelec om van het fietspad gebruik te mogen maken.

  De onderzoeksresultaten van DTV lees je in het rapport ‘Meer plek voor de speedpedelec?, Onderbouwing feiten en cijfers speedpedelec’. Een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten is weergegeven in een informatieve infographic ‘De speedpedelec in feiten en cijfers’. Zie gerelateerde Documenten om de infographic te downloaden.

Relevantie

Scroll naar boven