Tour de Force

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Uitgever:Provincie Utrecht
 • Datum:26-06-2024
In 2019 is het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019–2023 vastgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma Fiets is geformuleerd hoe de ambitie waar te maken om dé fietsregio van Europa te worden. Hiervoor is destijds een budget van ruim €90 miljoen tot en met 2023 vrijgemaakt.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Met het oog op het aflopen van dit programma en vooruitkijkend naar een vervolgprogramma als onderdeel van het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma heeft de provincie Utrecht het programma geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is drieledig:
  1. De inzet voor en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019–2023 verantwoorden naar het bestuur en de inwoners van de provincie. In dit evaluatierapport is nagegaan in hoeverre de doelen zijn behaald in de periode 2019–2023. Overigens loopt het Uitvoeringsprogramma Fiets door in het jaar 2024, omdat het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma en daarop uit te werken nieuwe Uitvoeringsprogramma’s in 2025 zullen starten.

  2. Het door middel van de evaluatie opbouwen van kennis over het oplossend vermogen van specifieke fietsmaatregelen en fietsbeleid in den brede.

  3. Het geven van aanbevelingen voor het vormgeven van de koers van het fietsprogramma in de periode 2024–2029.

  Het rapport focust zich op de evaluatie van de gestelde doelen en de behaalde resultaten

Relevantie

Scroll naar boven