Tour de Force

Kenniscafé - Bicycle oriented developments

Organisator: Tour de Force
Datum: 18-1-2022, 10:30 - 12:00
Locatie: Online via Zoom
Op dinsdag 18 januari 2022 organiseert Tour de Force het Kenniscafé - Bicycle oriented developments. We bespreken hier hoe fietsbereikbaarheid en ruimtelijke plannen samen komen. 
 • Bicycle Oriented Development: hoe fietsbereikbaarheid en ruimtelijke plannen samen komen 
  Er zijn diverse factoren van invloed op de locatiekeuze voor o.a. woningbouw en voorzieningen. Bereikbaarheid staat niet altijd bovenaan. En de fiets al helemaal niet. Terwijl de fiets een steeds belangrijker rol krijgt, zeker nu de focus ligt op inbreiding. Om steden én voorzieningen bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is het interessant om juíst wel én vroegtijdig naar de fiets te kijken. Niet alleen in locatiekeuze, maar ook in inrichting en aansluiting op de omgeving en bovenlokale fietsvoorzieningen. 
   
  Paul van de Coevering van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) is recent gepromoveerd op dit onderwerp. Hij neemt ons mee in het door hem en zijn collega’s ontwikkelde ‘Bicycle Oriented Development’ (BOD). De door de BUAS ontwikkelde BOD-systematiek maakt het mogelijk om op locatie én netwerkniveau te kijken naar de fietsbereikbaarheid van de bestaande gebouwde omgeving en nieuwe ontwikkelingen. In hoeverre liggen nieuwe ontwikkellocaties binnen fietsbereik van stations, centra, scholen en voorzieningen? En hoe zijn het buitengebied en groen per fiets bereikbaar? In hoeverre kunnen investeringen in (snelle) fietsinfrastructuur de bereikbaarheid verbeteren? Of moeten we de locatiekeuzes heroverwegen? 
   
  Marjolein Scheepers van de gemeente Tilburg geeft een toelichting op de link tussen verstedelijksopgaven en BOD. Vervolgens staan we stil bij de vervolgactie die we vanuit Tour de Force benoemd hebben om aan de slag te gaan met BOD.  

   Programma
   Tijd Agendapunt Woordvoerder
  10:30 – 10:40  Introductie/welkom door Tour de Force, korte introductie op UVP 22-23 TdF - Birgit
  10:40 – 11:00 Toelichting op BOD-systematiek (introductie onderwerp en stand van zaken) BUAS - Paul
  11:00 - 11:20 Q&A deel 1 BUAS - Paul
  11:20 - 11:25 KORTE PAUZE  
  11:25 - 11:30 Toelichting op casus Tilburg (verstedelijkingsopgave) Tilburg - Marjolein
  11:30 – 11:45  Toelichting op actie UVP, onderdelen die we in 4 gemeenten willen bekijken* (door BUAS/Paul) Oproep 4 casus-gemeenten (Birgit) BUAS - Paul
  TdF - Birgit
  11:45 – 11:55 Q&A deel 2 BUAS - Paul
  TdF - Birgit 
  Tilburg - Marjolein
  11:55 – 12:00  Afsluiting door Tour de Force TdF - Birgit


   *Wat gaan we doen?
  • Netwerkanalyse; aantrekkelijkheid van het fietsnetwerk en huidige bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen.
  • De ambities van de gemeente op het gebied van fiets/actieve mobiliteit (bijvoorbeeld in de omgevingsvisie). Wordt daarin de relatie met woningbouw en toegankelijkheid van voorzieningen gelegd en leidt dit tot wederzijdse versterking?
  • Harde en zachte ruimtelijke plannen van de gemeente;
  • Scenario’s voor verbetering van het huidige fietsnetwerk en aanpassingen in ruimtelijke ambities.

Relevantie

Terug naar '2022'
Submenu openen

Kenniscafé - Bicycle oriented developments

Scroll naar boven