Kenniscentrum voor fietsbeleid

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’

07-02-2018

Eén van de opties om meer rust op het fietspad te creëren is het instellen van een maximumsnelheid op het fietspad van bijvoorbeeld 25 km per uur. Daarmee zou ook de speedpedelec weer toegang kunnen krijgen tot het fietspad. Een Duitse wetenschapper pleit voor een andere aanpak: maak de maximumsnelheid van de gewone e-fiets variabel.

plaatje

Dat zegt Siegfried Brockmann, hoofd van de afdeling Ongevallenonderzoek van de UDV, het verbond van Duitse verzekeraars.

33 procent meer ongevallen
De e-fiets en de speed pedelec, die min of meer in Duitsland is uitgevonden, zorgen ook daar voor de nodigde discussie. Jaarlijks stijgt het aantal e-fietsongevallen met gewonden met ongeveer 33 procent. Omdat de afgelegde afstanden en de leeftijdsopbouw in die korte tijd niet zo sterk wijzigen, resteert als enige variabele de toename van de verkopen. Maar daarmee is hoogstens 13 procent van de toename van het aantal ongevallen te verklaren, aldus Brockmann.

Ouderen en jongeren
|Ook in Duitsland valt vooral het aandeel ouderen daarbij op, omdat ze - in ieder geval tot voor kort - de belangrijkste gebruikersgroep vormden. Het vermoeden bestaat - mede gezien het hoge aantal enkelvoudige ongevallen - dat de hogere snelheden in combinatie met het hogere gewicht daar mede debet aan zijn. Aan de andere kant vinden veel jongeren de e-fiets met 25 km per uur te langzaam, constateert de Duitse onderzoeker. De speed pedelec is voor die groep nauwelijks een alternatief, gezien de verzekeringsplicht, de helm en de verwijzing naar de rijbaan. Dat leidt ertoe dat er een levendige handel is ontstaan in tuningsets, om de snelheid van een gewone elektrische fiets op te voeren.

Technische beperkingen
Het probleem is dat de techniek in het ene geval teveel mogelijk maakt (25 km per uur bij bescheiden spierkracht) en in het andere geval te weinig. En dat komt door de min of meer kunstmatige scheiding op basis van snelheid 25 km/uur cq. 45 km/uur, waarbij het vermogen (250W cq. 500 W) weinig zegt omdat de maximale prestatie hoger ligt. Er zou veel gewonnen zijn als de eigenschappen van de elektrische fiets meer bij de gewone fiets kunnen worden gebracht, stelt de onderzoeker van het UDV. Dat wil zeggen dat bij geringe spierkracht de snelheid nauwelijks boven die van een gewone fiets uitkomt. Maar wie sneller kan, krijgt dan ook mee ondersteuning.

Variabele ondersteuning
Brockmann pleit ervoor de aanwezig sensortechniek te benutten om pedaalkracht en elektrische ondersteuning beter in verhouding tot elkaar te brengen. Dat moet enerzijds leiden tot een beperking van het acceleratievermogen en aan de andere kant tot beperking van de maximumsnelheid, indien nodig. Wel moet met geringe pedaalkracht een minimale snelheid gehaald kunnen worden om het opstappen te vergemakkelijken. Dit alles moet het mogelijk maken om op de 25 km uur e-fiets hogere snelheden te bereiken. Hoe de verhouding pedaalkracht/ondersteuning er precies uit moet zien, is onderwerp van een studie van een groep van Duitse experts. Duidelijk is wel dat de wet eventueel zou moeten worden aangepast.

[Foto: www.pd-f.de / Paul Masukowitz]

Leo Sparreboom (PvdA)
10-02-2018 @ 12:52

Speedpedelecs zijn juist voor woon-werkverkeer in landelijke gebieden van belang. Het weigeren van deze fietsen op fietspaden in de grote steden is een belemmering. De verhouding pedaalkracht en ondersteuning is op de duurdere speedpedelecs goed geregeld. Net als in een auto moet de bestuurder zich houden aan de geldende maximumsnelheid. Handhaving is daarbij van belang. De gelijkschakeling van speedspedelecs en bromfietsen, en daarmee het verbod van speedspedelecs op fietspaden binnen de bebouwde kom, moet snel worden teruggedraaid.

Robert van der Sluiszen
11-02-2018 @ 12:18

Leo: Daarom is het te betreuren dat de PVDA Tweede Kamerfractie zich nooit heeft ingespannen voor dit milieuvriendelijke alternatief voor de auto / brommer / streekbus. Diverse keren (inmiddels voormalig) Tweede Kamerlid Duco Hoogland hierover benaderd. Geen enkele reactie van hem teruggekregen. Notabene Barbara Visser (van autopartij VVD) heeft zich wel sterk gemaakt voor de speed pedelec. Helaas voor de speed pedelec rijders is zij nu staatssecretaris voor Defensie. En ook - notabene - de PVV heeft zich ingespannen voor de speed pedelec. Ik had van de "linkse" partijen meer verwacht. Jammer.
 

Joop Nijenhuis
16-02-2018 @ 15:37

Het werkeljke probleem ligt niet bij de fietsen maar bij de fietspaden. Bijna geen een gemeente heeft fietspaden die minimaal net zo breed zijn als de in de wet vastgelegde maximale breedte van de fiets. Voor tweerichting verkeer X2 plus de nodige extra ruimte. Hierdoor krijg je op fietspaden het probleem dat een snelle fietser een langzame fietser maar moeizaam kan inhalen. Dit staat dus totaal los van wel of niet ondersteunde fietsen. Verder heeft men nog steeds het beeld van een fiets uit het jaar blok. Inmiddels zijn er fietsen met een andere verschijningsvorm die een betere krachtoverbrenging kennen. Daardoor ga je harder. Het is voor mij bijna onmogelijk om een snelheid van 25km/u aan te houden. Ik heb dan onvoldoende druk op de trappers en maal een beetje in het rond. Het gaat dus harder, hoeveel is dan weer afhankelijk van weggesteldheid (voor fietspaden altijd bijzonder slecht, tegelpaden , waarom altijd putdeksels in het fietspad?, slecht onderhouden en aangelegd met oh ja, er moet ook nog een fietspad komen) en weersomstandigheden.

Daarnaast worden fietsers gediscrmineerd. Er wordt alles gedaan voor de automobilist en bijna 0,0 voor de fietsers. Dat kun je goed merken bij lastige oversteken en kruisingen met de autobaan. Bijna altijd heeft de auto voorrang terwijl in veel situaties het beter is om de fiets voorrang te geven, vooral dan als dat snelverkeer van achter de fietser komt. Je moet je nek kompleet verdraaien om te zien of er nog wat aankomt. En dan hebben veel automobilisten een buitengewoon kort lontje en bijzonder weinig verkeersinzicht. Ik heb overigens zelf ook gewoon een auto, voor als u gaat twijfelen en mij zou bestempelen als autohater oid.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: