Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • URL
  Met de webtool MKBA Fiets kunnen verschillende maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) voor fietsprojecten gemaakt worden. In een MKBA worden alle relevante maatschappelijke baten van een project in kaart gebracht en vergeleken met de kosten van het project. Om een goede vergelijking te kunnen maken worden de effecten onder één noemer geschaard door ze in euro's te waarderen. Daarmee ontstaat een integraal en zo objectief mogelijk overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van een fietsproject. Omdat een aantal belangrijke parameters van de webtool MKBA fiets verouderd is, is de webtool verwijderd van de website van fietsberaad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Decisio.  
 • Rapport
  Het ministerie van I&M gebruikt de OEI-methodiek (Overzicht Effecten Infrastructuur) voor het opstellen van koste-batenanalyses. Voor fietsinfrastructuur is deze methode tot op heden niet of nauwelijks ingezet, mede omdat de investeringsbedragen veelal relatief beperkt zijn. Daarom heeft het I&M aan Decisio en Transaction Management Centre opdracht gegeven een quick scan uit te voeren naar mogelijkheden om OEI in te zetten voor fietsmaatregelen.
 • Rapport
  Rapportage van co-creatieve fietsparkeerlabs over de verbetering van het fietsparkeren op het Gerard Douplein en de Eerste van der Helststraat.

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Ontwerpwijzer Fietsverkeer herzien

plaatje

Ontwerpwijzer fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De nieuwe editie van het boek (juni 2016) geeft praktisch handvatten voor zowel ontwerpers als wegbeheerders en beleidsmakers.

Lees verder »

Laatste reacties

 • Fiets met belastingaftrek nog steeds populair
  De ‘fiets van de zaak’ was ook in 2016 populair als het gaat om secundaire arbeidsvoorwa...

  Wim Bot, Fietsersbond:
  Vraag is hoe belangrijk dit bedrijf is en hoeveel klanten het heeft. Dat moet je toch weten voor je algemene conclusies ...

 • Fietsgebruik fors toegenomen in Baden-Württemberg
  Met beperkte investeringen is het fietsgebruik in korte tijd aanzienlijk op te voeren. Deze conclusi...

  Petra Vleeskens, Gemeente Rotterdam:
  Ik zou toch zweren dat de foto in Rotterdam is genomen......

 • Franc Weerwind nieuwe voorzitter Fietsersbond
  Franc Weerwind - burgemeester van Almere - is benoemd tot voorzitter van de Fietsersbond....

  Roland Haffmans, -:
  Heeft zo'n burgemeester tijd over en geen last van belangentegenstelling zoals bij de vorige snel verdwenen Fietsers...

Alle reacties