Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 21-10-2016
  Een bord dat aangeeft waar fietsen van foutparkeerders zullen worden weggeknipt door de gemeente, ontneemt fietsers het excuus dat men onbekend was met de maatregel.
 • 18-10-2016
  Bij elkaar opgeteld is er 833 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is daarvan maar een derde, 260 miljoen, gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force dat werd gepresenteerd tijdens het symposium op 13 oktober in Arnhem.
 • 13-10-2016
  Bij een milieuvriendelijk vervoermiddel past een milieuvriendelijk fietspad, zo vinden sommige wegbeheerders. Vandaar dat innovatieve oplossingen worden bedacht om de milieubelasting van betonnen en asfalt wegdekken terug te dringen.

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Tekst
  Met Fietsparkeertool kunt u de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij een functie berekenen en eigen tellingen invoeren. 
 • Tour de Force
  Bij elkaar opgeteld is er 833 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is daarvan maar een derde, 260 miljoen, gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force dat werd gepresenteerd tijdens het symposium op 13 oktober in Arnhem.
 • URL
  Deze kaart geeft een overzicht van de fietsongevallen tussen 2010-2014, voor zover door de politie geregistreerd, naar periode en locatie. Alleen de ongevallen waarvan de locatie exact bekend is worden getoond.

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Fietsberaadpublicatie 29 - Buitenmodelfietsen in stationsstallingen

plaatje

Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde ‘buitenmodelfietsen’. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. Deze publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel analyseren we de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst.

Lees verder »

Laatste reacties

 • Fietsparkeertool
  Met Fietsparkeertool kunt u de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij een functie berekenen en e...

  Linda Gmail:
  De fietsparkeertool is enige tijd buiten werking geweest, maar is inmiddels weer online, groet Linda Heilmann ...

 • Draadloos de elektrische fiets opladen
  De TU Delft heeft het eerste draadloze laadstation op zonne-energie voor elektrische fietsen ontwikk...

  Roland Haffmans, -:
  "Het laadstation is voorzien van 8 zonnepanelen die in de winter naar verwachting genoeg energie opwekken voor...

 • Fietssnelwegen en fietsostrades
  Brochure van de 5 Vlaamse provincies over de infrastructuur en identiteit van fietssnelwegen/fietsos...

  Chris Scurbecq, OCMW:
  @Etienne Correct. Een zekere Yves Goossens heeft zelfs een thesis gemaakt over de fietssnelweg/fietsostrade Antwerpen...

Alle reacties