Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 16-01-2017
  Behandel de leasefiets op dezelfde manier als de leaseauto. Op dit moment betaalt de leasefietser loonbelasting over de volledige waarde van de fiets, wat leidt tot hoge kosten.
 • 13-01-2017
  Enschede wil in 2020 fietsstad zijn. Diverse investeringen en een intensieve campagne moeten het fietsklimaat verbeteren en het fietsgebruik laten groeien.
 • 11-01-2017
  Binnenkort start een nieuwe service om gestolen e-fietsen op te sporen. Vanuit een speciale control room spoort een beveiligingsbedrijf fietsen die zijn voorzien van een chip op, en zorgt dat ze terugkomen bij de eigenaar.

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Factsheet
  De resultaten van het in 2016 uitgevoerde stage-onderzoek over gedragsbeïnvloeding en fiets, uitgevoerd in opdracht van CROW-Fietsberaad en XTNT,  is nu samengevat in een factsheet.
 • Notitie
  De Programmaraad van CROW-Fietsberaad is op zoek naar vier nieuwe leden die werkzaam zijn bij gemeenten, metropoolregio's of adviesbureaus.
 • Bestand
  Het convenant bevat een akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met verschillende partijen over fietsparkeren bij stations. Het betreft een akkoord met NS, ProRail, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, Fietsersbond, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), ANWB en Rover.

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Kaart geregistreerde fietsongevallen

Deze kaart geeft een overzicht van de fietsongevallen tussen 2011-2015, voor zover door de politie geregistreerd, naar periode en locatie. Ook worden ongevallen getoond die niet exact gelokaliseerd zijn.

Lees verder »

Laatste reacties

 • Meer fietsers betrokken bij landbouwongevallen
  In de loop der jaren raken steeds meer fietsers betrokken bij dodelijke landbouwongevallen. Gemiddel...

  Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar:
  Bij dit soort zaken vraag ik me af of de toename van het aantal parallelwegen waarvoor fietspaden zijn geofferd er iets ...

 • Speciale control room traceert gestolen e-fietsen
  Binnenkort start een nieuwe service om gestolen e-fietsen op te sporen. Vanuit een speciale control ...

  M. Fredericks:
  Zover ik weet biedt Van Moof ook z'n soort dienst aan, lijkt me logisch om die samen te voegen. Een buitengewoo...

 • Zoeken naar rek in de regeling
  De drukte op het fietspad in de grote steden is een groeiend probleem. Verkeerslichten vormen vaak d...

  Stefan Langeveld, Baluw:
  Het is verheugend dat de oplossing in dit artikel genoemd wordt: geen verkeerslichten. Het resultaat is positief: de doo...

Alle reacties